W stronę czystszego świata

Troska o środowisko naturalne i odpowiedzialność społeczna to filary naszej działalności, która wpływa na życie milionów ludzi na świecie.

Odpowiedzialność ma dla nas trzy wymiary – ekonomiczny, ekologiczny i społeczny. Tylko ich jednoczesna realizacja zapewnia firmie zyski i bezpieczeństwo na rynku. Biznes nie działa w odosobnieniu. Od dużych graczy rynkowych oczekuje się dziś elastyczności w działaniu, szerokiego spojrzenia na otoczenie konkurencyjne, a także dostrzegania i rozwiązywania problemów środowiskowych oraz społecznych.

""

Odpowiedzialność ekonomiczna

Konkurencyjność, wysoka wydajność i działania odpowiadające na potrzeby rynku zapewniają dobre wyniki finansowe i rozwój firmy.

Odpowiedzialność społeczna

Innowacyjne rozwiązania oraz bezpieczeństwo dostaw niskoemisyjnej energii elektrycznej i ciepła, a także bezpieczeństwo w pracy, rozwój umiejętności zawodowych pracowników i przyjazna atmosfera wspierają rozwój społeczeństwa i wzrost dobrobytu.

Odpowiedzialność środowiskowa

Produkcja energii bez emisji CO2 w elektrowniach wodnych i jądrowych oraz w wysokosprawnej kogeneracji jest przyjazna dla środowiska naturalnego.

Zrównoważony rozwój dla czystszego świata

 

Stale poszukujemy możliwości, aby kreować zmiany w kierunku czystszego jutra. Znajduje to odzwierciedlenie w naszym podejściu poszukiwania harmonii pomiędzy wykorzystaniem zasobów oraz wpływem na środowisko. Jednocześnie ważne jest dla nas to, jak wpływa to na naszych pracowników i społeczeństwo. 

 

 

Nasz Raport Zrównoważonego Rozwoju 2021 został opublikowany
Circular economy

Raporty Fortum

Zapoznaj się ze wszystkimi publikacjami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju w Fortum

Idź do publikacji