Oświadczenie o rozliczeniach z podmiotami z rajów podatkowych

Oświadczenia o rozliczeniach z podmiotami z rajów podatkowych oraz miejscu faktycznego zarządu.