Podsumowanie warunków umowy Fortum 3.0 G11

Sprzedawca: Fortum Marketing and Sales Polska S.A.

ul. Jana Heweliusza 9, 80-890 Gdańsk

NIP: 781-186-16-10, KRS 0000378299, Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS

Przedmiotem Twojej umowy będzie

Sprzedaż energii elektrycznej, Pakiet Usług Dodatkowych: Fortum Wsparcie oraz Wakacje od Płatności

Czas trwania umowy

48 miesięcy

Cena za sprzedaż energii elektrycznej

 • Pierwsze 12 miesięcy oraz w ramach limitu 2000kWh: 0,2951 zł/kWh 

 • Od 13 do 48 miesiąca lub po przekroczeniu limitu 2000 kWh: 0,4231 zł/kWh

Stawki opłat za dystrybucję energii elektrycznej będą zgodne z taryfą właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego i są dostępne do wglądu na stronie: https://fortum.pl/cennik-osd

Opłata za Pakiet Usług Dodatkowych

21,99 zł

Opłata handlowa

5,29 zł

Termin płatności

Termin płatności każdorazowo znajdziesz na e-fakturze, wysyłanej na wskazany adres e-mail. Płatności w cyklu miesięcznym.

Masz prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z tego tytułu. W tym celu winieneś złożyć Fortum stosowne oświadczenie pisemnie, mailem lub za pomocą formularza dostępnego na stronie: https://fortum.pl/formularz-odstapienia. Możesz skorzystać z wzoru "Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy" dostępnego na stronie: https://fortum.pl/oswiadczenie-odstapienie-od-umowy

W trakcie umowy reklamację możesz składać elektronicznie na adres [email protected], telefonicznie na nr tel. 122 100 000 lub pisemnie na adres Fortum podany w nagłówku. Możesz także skierować sprawę o rozstrzygnięcie do Koordynatora do spraw Negocjacji przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki składając wniosek elektronicznie na stronie: https://koordynator.ure.gov.pl/ lub pisemnie na adres: Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa.

 

Fortum Stosuje Kodeks Dobrych Praktyk Sprzedawców Energii Elektrycznej Towarzystwa Obrotu Energią - dostępny na stronie: http://toe.pl/pl/standardy-umow/dobre-praktyki.

Dane kontaktowe

telefon: 122 100 000

mail: [email protected]

Pełną treść umowy oraz regulaminu znajdziesz klikając w poniższy przycisk lub pod adresem: https://fortum.pl/umowa-fortum-serwis-30-11

Przeczytaj umowę

 

Wypełnij formularz, by zawrzeć umowę

 • 1
  Bieżący: Dane osobowe
 • 2
  Adres do korespondencji
 • 3
  Faktura
 • 4
  Dane PPE
 • 5
  Zgody
 • 6
  Umowa zawarta

W związku z podaniem danych osobowych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fortum Marketing and Sales Polska S.A. z siedzibą w Gdańsku (ul. Jana Heweliusza 9, 80-890 Gdańsk), oraz Operator Sieci Dystrybucyjnej świadczący usługi dla Państwa punktu poboru energii (PPE). Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy i wypełnienia jej warunków oraz realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
Mają Państwo prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę oraz OSD znajdują się na stronie: fortum.pl/obowiazek-informacyjny. Zachęcamy do zapoznania się z pełną informacją.

Wszystkie pola są obowiązkowe