Podsumowanie warunków umowy Fortum Med - Rodzina

Sprzedawca: Fortum Marketing and Sales Polska S.A. ul. Jana Heweliusza 9, 80-890 Gdańsk NIP: 781-186-16-10, KRS 0000378299, Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS

Przedmiotem Twojej umowy będzie

Zapewnienie świadczenia usług medycznych przez LUX MED

Czas trwania umowy

12 miesięcy od Daty uzyskania uprawnień

Rozpoczęcie świadczenia usług nastąpi 1-ego dnia miesiąca kalendarzowego po miesiącu, w którym zawarłeś umowę. Jeśli zawrzesz umowę w ostatnich 4-ech dniach danego miesiąca, to rozpoczęcie świadczenia usług nastąpi od 1-ego dnia drugiego miesiąca po zawarciu przez Ciebie umowy.

Jeśli rozwiążesz z nami Umowę przed zakończeniem 12-miesięcznego okresu jej obowiązywania, będziesz zobowiązany zapłacić na nam karę umowną w wysokości 50% wartości miesięcznej opłaty za pakiet, za każdy miesiąc pozostały do końca tego okresu.

Pakiety

  • Pakiet Rozszerzony - 150 złotych miesięcznie

  • Pakiet Rozszerzony Plus - 280 złotych miesięcznie

  • Pakiet Kompleksowy - 330 złotych miesięcznie

Termin płatności

Termin płatności każdorazowo znajdziesz na e-fakturze, wysyłanej na wskazany adres e-mail. Płatności w cyklu miesięcznym.

Zakres usług

Pakiet Rozszerzony

Pakiet Rozszerzony Plus

Pakiet Kompleksowy

Standardy dostępności

Standardy dostępności znajdziesz pod adresem: fortum.pl/standardy-dostepnosci-lux-med

Możesz złożyć zgłoszenia lub reklamacje w formie pisemnej na adres: ul. Postępu 21C Warszawa 02-676 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: [email protected] albo telefonicznie pod nr telefonu 22 33 22 888.

Masz prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od jej zwarcia, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z tego tytułu. W tym celu jesteś zobowiązany /-a złożyć Fortum stosowne oświadczenie. Możesz także skorzystać z wzoru "Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy".

Przeczytaj umowę

Pełną treść umowy znajdziesz klikając powyżej lub pod adresem: fortum.pl/umowa-online-fortum-med

 

Wypełnij formularz, by zawrzeć umowę

W związku z podaniem danych osobowych: Administratorem moich danych osobowych jest Fortum Marketing and Sales Polska S.A. z siedzibą w Gdańsku (dane w stopce umowy), oraz LUX MED. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy i wypełnienia jej warunków oraz realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
Mają Państwo prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu; prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z pełną informacją.

Dodaj osoby

Dane osoby
Pokrewieństwo
Dane 2 osoby
Pokrewieństwo
Dane 3 osoby
Pokrewieństwo
Dane 4 osoba
Pokrewieństwo
Dane 5 osoba
Pokrewieństwo

Zgody

Wyrażam zgodę, aby Fortum Marketing and Sales Polska S.A. z siedzibą w Gdańsku (ul. Heweliusza 9, 80-890 Gdańsk) przesyłała mi informacje handlowe za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną). Wiem, że w każdym czasie mam prawo do wycofania swojej zgody.
Wyrażam zgodę, aby Fortum Marketing and Sales Polska S.A. z siedzibą w Gdańsku (ul. Heweliusza 9, 80-890 Gdańsk) przekazywała mi oferty marketingowe przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, tj. m.in. poprzez rozmowy telefoniczne, wiadomości SMS, MMS, faks (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004r. – Prawo telekomunikacyjne). Wiem, że w każdym czasie mam prawo do wycofania swojej zgody.