Podsumowanie warunków umowy Fortum Med - Senior

Sprzedawca: Fortum Marketing and Sales Polska S.A. ul. Jana Heweliusza 9, 80-890 Gdańsk NIP: 781-186-16-10, KRS 0000378299, Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS

Przedmiotem Twojej umowy będzie

Zapewnieniu świadczenia usług medycznych przez Grupę LUX MED

Czas trwania umowy

12 miesięcy od rozpoczęcia świadczenia usług

Rozpoczęcie świadczenia usług nastąpi 1-ego dnia miesiąca kalendarzowego, rozpoczynającego się po upływie pełnego miesiąca kalendarzowego następującego po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, w którym została zawarta Umowa (np. dla umowy zawartej 2 czerwca datą uzyskania uprawnień jest 1 sierpnia).

Jeśli rozwiążesz z nami Umowę przed zakończeniem 12-miesięcznego okresu jej obowiązywania, będziesz zobowiązany zapłacić na nam karę umowną w wysokości 50% wartości miesięcznej opłaty za pakiet, za każdy miesiąc pozostały do końca tego okresu.

Pakiety

  • Pakiet Senior Indywidualny - 90 złotych miesięcznie

  • Pakiet Senior Partnerski - 150 złotych miesięcznie

Zakres usług

Pakiet Indywidualny i Partnerski

Standardy dostępności

Standardy dostępności znajdziesz pod adresem: fortum.pl/standardy-dostepnosci-lux-med

Możesz złożyć zgłoszenia lub reklamacje w formie pisemnej na adres: ul. Postępu 21C Warszawa 02-676 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: kontakt@luxmed.pl albo telefonicznie pod nr telefonu 22 33 22 888.

Masz prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od jej zwarcia, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z tego tytułu. W tym celu jesteś zobowiązany /-a złożyć Fortum stosowne oświadczenie. Możesz także skorzystać z wzoru "Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy".

Przeczytaj umowę

Pełną treść umowy znajdziesz klikając powyżej lub pod adresem: fortum.pl/umowa-online-fortum-med

 

Wypełnij formularz, by zawrzeć umowę

Adres zamieszkania

Adres do korespondencji

(wypełnij tylko, gdy różni się od adresu zamieszkania)

Administratorem moich danych osobowych jest Fortum Marketing and Sales Polska S.A. z siedzibą w Gdańsku (ul. Jana Heweliusza 9, 80-890 Gdańsk), oraz Grupę LUX MED z siedzibą w Warszawie (ul. Postępu 21C, 02-676 Warszawa). Moje dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy i wypełnienia jej warunków oraz realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratorów opisanych w Polityce Prywatności. Mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności Fortum oraz w Polityce Prywatności Grupy LUX MED. Zachęcamy do zapoznania się z pełną informacją.
Wariant*
90 złotych miesięcznie
150 złotych miesięcznie

Dane partnera/partnerki

Zgody

Wyrażam zgodę, aby Fortum Marketing and Sales Polska S.A. z siedzibą w Gdańsku (ul. Heweliusza 9, 80-890 Gdańsk) przekazywała mi oferty marketingowe przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, tj. m.in. poprzez rozmowy telefoniczne, wiadomości SMS, MMS, faks (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne). Wiem, że w każdym czasie mam prawo do wycofania swojej zgody.
Wyrażam zgodę, aby Fortum Marketing and Sales Polska S.A. z siedzibą w Gdańsku (ul. Heweliusza 9, 80-890 Gdańsk) przesyłała mi informacje handlowe za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną). Wiem, że w każdym czasie mam prawo do wycofania swojej zgody.

Czy oferta została Ci polecona?

(jeśli tak, wpisz imię i nazwisko polecającej osoby)