Podsumowanie warunków umowy Fortum Med - Ty

Zdjęcie młodego mężczyzny na kanapie.

Sprzedawca: Fortum Marketing and Sales Polska S.A., ul. Marynarki Polskiej 197, 80-868 Gdańsk, NIP: 781-186-16-10, KRS 0000378299, Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS

Przedmiotem Twojej umowy będzie

Zapewnienie świadczenia usług medycznych przez Grupę LUX MED

Czas trwania umowy

24 miesiące od rozpoczęcia świadczenia usług

Rozpoczęcie świadczenia usług nastąpi 1-ego dnia miesiąca kalendarzowego:

1. następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym zawarto Umowę – jeżeli do zawarcia Umowy doszło najpóźniej 24-ego dnia danego miesiąca kalendarzowego (np. dla umowy zawartej 24 czerwca datą uzyskania uprawnień jest 1 lipca), albo

2. będącego 2-im miesiącem po miesiącu kalendarzowym, w którym zawarto Umowę – jeżeli do zawarcia Umowy doszło po 24-ym dniu danego miesiąca kalendarzowego (np. dla umowy zawartej 25 czerwca datą uzyskania uprawnień jest 1 sierpnia).

Jeśli rozwiążesz z nami Umowę przed zakończeniem 24-miesięcznego okresu jej obowiązywania, będziesz zobowiązany zapłacić na nam karę umowną w wysokości 50% wartości miesięcznej opłaty za pakiet, za każdy miesiąc pozostały do końca tego okresu.

Pakiety

  • Pakiet Indywidualny Podstawowy -  61 złotych miesięcznie
  • Pakiet Indywidualny Rozszerzony - 99 złotych miesięcznie
  • Pakiet Indywidualny Rozszerzony Plus - 149 złotych miesięcznie
  • Pakiet Indywidualny Kompleksowy - 189 złotych miesięcznie

Termin płatności

Termin płatności każdorazowo znajdziesz na fakturze wysyłanej na adres, jaki wskażesz w umowie. Płatności w cyklu miesięcznym.

Zakres usług

Pakiet podstawowy

Pakiet rozszerzony

Pakiet rozszerzony plus

Pakiet kompleksowy

   Standardy dostępności  

Standardy dostępności znajdziesz pod adresem: fortum.pl/standardy-dostepnosci-lux-med

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Możesz złożyć zgłoszenia lub reklamacje w formie pisemnej na adres: ul. Postępu 21C Warszawa 02-676 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: kontakt [małpa] luxmed [kropka] pl albo telefonicznie pod nr telefonu 22 33 22 888.

Masz prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od jej zwarcia, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z tego tytułu. W tym celu jesteś zobowiązany /-a złożyć Fortum stosowne oświadczenie. Możesz także skorzystać z wzoru "Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy".

Przeczytaj umowę

Pełną treść umowy znajdziesz klikając powyżej lub pod adresem: fortum.pl/umowa-online-fortum-med

 

Wypełnij formularz, by zawrzeć umowę

Twój telefon jest nam potrzebny do kontaktu w sprawie aktywacji usługi.
Twój e-mail jest nam potrzebny do wysłania dokumentów umownych.

Adres zamieszkania

Adres do korespondencji

(wypełnij tylko, gdy różni się od adresu zamieszkania)

Administratorem moich danych osobowych jest Fortum Marketing and Sales Polska S.A. z siedzibą w Gdańsku (ul. Marynarki Polskiej 197, 80-868 Gdańsk), oraz Grupę LUX MED z siedzibą w Warszawie (ul. Postępu 21C, 02-676 Warszawa). Moje dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy i wypełnienia jej warunków oraz realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratorów opisanych w Polityce Prywatności. Mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności Fortum oraz w Polityce Prywatności Grupy LUX MED. Zachęcamy do zapoznania się z pełną informacją.
Wariant*
61 złotych miesięcznie
99 złotych miesięcznie
149 złotych miesięcznie
189 złotych miesięcznie

Zgody

Wyrażam zgodę, aby Fortum Marketing and Sales Polska S.A. z siedzibą w Gdańsku (ul. Marynarki Polskiej 197, 80-868 Gdańsk) przekazywała mi oferty marketingowe przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, tj. m.in. poprzez rozmowy telefoniczne, wiadomości SMS, MMS, faks (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne). Wiem, że w każdym czasie mam prawo do wycofania swojej zgody.
Wyrażam zgodę, aby Fortum Marketing and Sales Polska S.A. z siedzibą w Gdańsku (ul. Marynarki Polskiej 197, 80-868 Gdańsk) przesyłała mi informacje handlowe za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną). Wiem, że w każdym czasie mam prawo do wycofania swojej zgody.

* pola obowiązkowe

Czy oferta została Ci polecona?

(jeśli tak, wpisz imię i nazwisko polecającej osoby)

regulamin promocji Poleć Fortum Med i zyskaj bon do sieci sklepów Biedronka