Podsumowanie warunków umowy Fortum Med - wariant Ty

Sprzedawca: Fortum Marketing and Sales Polska S.A.

ul. Jana Heweliusza 9, 80-890 Gdańsk

NIP: 781-186-16-10, KRS 0000378299,

Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS

Przedmiotem Twojej umowy będzie

Zapewnienie świadczenia usług medycznych przez LUX MED

Czas trwania umowy

12 miesięcy od rozpoczęcia świadczenia usług

Rozpoczęcie świadczenia usług nastąpi 1-ego dnia miesiąca kalendarzowego po miesiącu, w którym zawarłeś umowę. Jeśli zawrzesz umowę w ostatnich 4-ech dniach danego miesiąca, to rozpoczęcie świadczenia usług nastąpi od 1-ego dnia drugiego miesiąca po zawarciu przez Ciebie umowy.

Jeśli rozwiążesz z nami Umowę przed zakończeniem 12-miesięcznego okresu jej obowiązywania, będziesz zobowiązany zapłacić na nam karę umowną w wysokości 50% wartości miesięcznej opłaty za pakiet, za każdy miesiąc pozostały do końca tego okresu.

Pakiety

  • Pakiet Podstawowy Indywidualny - 39 złotych miesięcznie

  • Pakiet Podstawowy Rozszerzony - 65 złotych miesięcznie

Termin płatności

Termin płatności każdorazowo znajdziesz na fakturze wysyłanej na adres jaki wskażesz w umowie. Płatności w cyklu miesięcznym.

Zakres usług

Pakiet podstawowy

Pakiet rozszerzony

Standardy dostępności

Standardy dostępności znajdziesz pod adresem: fortum.pl/standardy-dostepnosci-lux-med

Możesz złożyć zgłoszenia lub reklamacje w formie pisemnej na adres: ul. Postępu 21C Warszawa 02-676 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: [email protected] albo telefonicznie pod nr telefonu 22 33 22 888.

Masz prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od jej zwarcia, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z tego tytułu. W tym celu jesteś zobowiązany /-a złożyć Fortum stosowne oświadczenie. Możesz także skorzystać z wzoru "Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy".

Przeczytaj umowę

Pełną treść umowy znajdziesz klikając powyżej lub pod adresem: fortum.pl/umowa-fortum-med-wariant-ty

 

Wypełnij formularz, by zawrzeć umowę

Twój telefon jest nam potrzebny do kontaktu w sprawie rozpoczęcia usługi.
Twój e-mail jest nam potrzebny do wysłania Ci umowy.
Administratorem moich danych osobowych jest Fortum Marketing and Sales Polska S.A. z siedzibą w Gdańsku (ul. Jana Heweliusza 9, 80-890 Gdańsk), oraz LUX MED z siedzibą w Warszawie (ul. Postępu 21C, 02-676 Warszawa). Moje dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy i wypełnienia jej warunków oraz realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratorów opisanych w Polityce Prywatności. Mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności Fortum oraz w Polityce Prywatności LUX MED. Zachęcamy do zapoznania się z pełną informacją.
Wariant*
39 złotych miesięcznie
65 złotych miesięcznie

Zgody

Wyrażam zgodę, aby Fortum Marketing and Sales Polska S.A. z siedzibą w Gdańsku (ul. Heweliusza 9, 80-890 Gdańsk) przesyłała mi informacje handlowe za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną). Wiem, że w każdym czasie mam prawo do wycofania swojej zgody.
Wyrażam zgodę, aby Fortum Marketing and Sales Polska S.A. z siedzibą w Gdańsku (ul. Heweliusza 9, 80-890 Gdańsk) przekazywała mi oferty marketingowe przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, tj. m.in. poprzez rozmowy telefoniczne, wiadomości SMS, MMS, faks (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004r. – Prawo telekomunikacyjne). Wiem, że w każdym czasie mam prawo do wycofania swojej zgody.
Chcę, aby rozpoczęcie świadczenia usług medycznych przez LUX MED nastąpiło przed upływem przysługującego mi 14-dniowego terminu odstąpienia.
Jeżeli wykonam prawo odstąpienia od umowy po rozpoczęciu świadczenia mi usług, będą miał obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwota zapłaty zostanie obliczona proporcjonalnie do okresu korzystania z usług w zakresie danego miesiąca kalendarzowego.

* - Pola obowiązkowe