Podsumowanie warunków umowy - Prosty Produkt G12

Sprzedawca

Fortum Marketing and Sales Polska S.A.

ul. Jana Heweliusza 9, 80-890 Gdańsk

NIP: 781-186-16-10, KRS 0000378299

Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS

Przedmiotem Twojej umowy będzie

kompleksowa umowa sprzedaży energii elektrycznej w taryfie G12

Czas trwania umowy

umowa na czas określony do 31.12.2020 r., od 1.01.2021 r. umowa przechodzi na czas nieokreślony

Czas trwania promocji

cennik promocyjny obowiązuje przez pierwsze 12 miesięcy sprzedaży (od 13 miesiąca obowiązuje cennik standardowy)

Cena za sprzedaż energii

  • w okresie promocji: 0,3801 zł/kWh brutto

  • poza okresem promocji: 0,4293 zł/kWh brutto

Stawki opłat za dystrybucję energii elektrycznej będą zgodne z taryfą właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego i są dostępne do wglądu na stronie: https://fortum.pl/cennik-osd

Opłata handlowa

4,99 zł brutto

Termin płatności

21 dni

Masz prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od jej zwarcia, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z tego tytułu. W tym celu jesteś zobowiązany /-a złożyć Fortum stosowne oświadczenie. Możesz także skorzystać z wzoru "Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy".

Możesz złożyć zgłoszenia lub reklamacje w formie pisemnej na adres: ul. Jana Heweliusza 9, 80-890 Gdańsk lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: infopolska@fortum.com albo telefonicznie pod nr telefonu 122 100 000.

 

Fortum Stosuje Kodeks Dobrych Praktyk Sprzedawców Energii Elektrycznej Towarzystwa Obrotu Energią - dostępny na stronie: http://toe.pl/pl/standardy-umow/dobre-praktyki.

Pełną treść umowy znajdziesz klikając w poniższy przycisk

Przeczytaj umowę

 

Wypełnij formularz, by zawrzeć umowę

  • 1 Bieżący: Dane osobowe
  • 2 Adres zamieszkania
  • 3 Faktura
  • 4 Dane PPE
  • 5 Podsumowanie
  • 6 Complete
Administratorem moich danych osobowych jest Fortum Marketing and Sales Polska S.A. z siedzibą w Gdańsku (ul. Jana Heweliusza 9, 80-890 Gdańsk). Moje dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy i wypełnienia jej warunków oraz realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratorów opisanych w Polityce Prywatności. Mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności Fortum. Zachęcamy do zapoznania się z pełną informacją.
Wyrażam zgodę, aby Fortum Marketing and Sales Polska S.A. z siedzibą w Gdańsku (ul. Heweliusza 9, 80-890 Gdańsk) przekazywała mi oferty marketingowe przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, tj. m.in. poprzez rozmowy telefoniczne, wiadomości SMS, MMS, faks (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne). Wiem, że w każdym czasie mam prawo do wycofania swojej zgody
Wyrażam zgodę, aby Fortum Marketing and Sales Polska S.A. z siedzibą w Gdańsku (ul. Heweliusza 9, 80-890 Gdańsk) przesyłała mi informacje handlowe za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną). Wiem, że w każdym czasie mam prawo do wycofania swojej zgody

© 2020 Fortum Marketing and Sales Polska S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wysokość kapitału zakładowego: 69 748 036 PLN – wpłacony w całości.