Potwierdzenie opinii o Fortum

W celu potwierdzenia opinii dodaj informację, które uwiarygodnią Twoje stanowisko.
Podaj np. numer umowy, oferty lub inną informację z dokumentów otrzymanych od przedstawiciela firmy Fortum.
 
Możesz załączyć także dokument, na podstawie którego potwierdzimy wiarygodność Twojej opinii.