Prąd na kartę SMART

Sprzedawca

Fortum Marketing and Sales Polska S.A.

ul. Jana Heweliusza 9, 80-890 Gdańsk

NIP: 781-186-16-10, KRS 0000378299

Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS

Przedmiotem Twojej umowy będzie

  • kompleksowa umowa sprzedaży oraz zapewnienie dystrybucji energii elektrycznej w modelu przedpłatowym za pomocą dedykowanej aplikacji informatycznej Fortum (aplikacja „Moje Fortum”);

  • Pakiet Usług Dodatkowych, w skład którego wchodzą usługi:

  1. Fortum Wsparcie – pomoc specjalistów, np. ślusarza, elektryka, hydraulika w przypadku domowych awarii;

  2. Gwarancja Zielonej Energii – certyfikat potwierdzający korzystanie z energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł, w ilości równej rocznemu zużyciu;

  3. Fortum Alert – powiadomienia SMS o najważniejszych zdarzeniach (liczbie dni, na jakie wystarczą posiadane na koncie środki, konieczności doładowania konta czy nietypowym zużyciu energii);

  4. Fortum Kredyt – awaryjne saldo w wysokości 5 zł zabezpieczające przed nagłym wyłączeniem prądu;

  5. Dostęp do aplikacji Moje Fortum.

Czas trwania umowy

Zawierasz umowę na czas określony 36 miesięcy liczonych od dnia rozpoczęcia świadczenie usługi Prepaid. Po upływie tego okresu umowa przechodzi na czas nieokreślony.

Cena za usługę prepaid

  • opłata za Pakiet Usług Dodatkowych w tym opłata dostępowa przez pierwsze 3 miesiące sprzedaży: 9,99 zł brutto miesięcznie;

  • opłata za Pakiet Usług Dodatkowych w tym opłata dostępowa od 4 miesiąca sprzedaży: 29,99 zł brutto miesięcznie;

  • cena energii elektrycznej: 0,3210 zł/kWh brutto.

Stawki opłat za dystrybucję energii elektrycznej będą zgodne z taryfą właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD). Wyciąg z aktualnej taryfy OSD znajduje się poniżej, pod linkiem „Przeczytaj umowę”. Wyciąg z taryfy OSD jest też dostępny do wglądu TUTAJ.

Płatności

Z tytułu umowy zobowiązany jesteś płacić cenę oraz stawki opłat określonych powyżej. Opłaty stałe (tj. stałe stawki sieciowe, opłatę za Pakiet Usług Dodatkowych w tym
opłatę dostępową) jesteś zobowiązany płacić także, w sytuacji gdy nie korzystasz z energii elektrycznej.
Aktualne na dzień zawarcia umowy stawki sieciowe określa wyciąg z Taryfy OSD stanowiący załącznik nr 5 do umowy. Zmiany w tych stawkach następować będą zgodnie z przepisami Prawa Energetycznego.
Dokonywane przez Ciebie wpłaty pieniężne będą rozliczane w cyklach dziennym w pierwszej kolejności na opłaty stałe wynikające z umowy, w tym dystrybucyjne oraz Opłatę Dostępową, a następnie na poczet zużycia energii elektrycznej.

Doładowania swojego konta możesz dokonywać poprzez aplikację „Moje Fortum”.

Twoją reklamację rozpatrzymy w terminie 14 dni. Możesz również skierować skargę do Koordynatora ds. Negocjacji przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki elektronicznie przez stronę: https://koordynator.ure.gov.pl/ lub pisemnie na adres: Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa.

Wnioski i reklamacje możesz składać e-mailem na adres: infopolska@fortum.com, telefonicznie na nr tel.: 122 100 000, elektronicznie za pośrednictwem e-BOK lub pisemnie na adres Sprzedawcy wskazany powyżej.

Więcej o swoich prawach dowiesz się w Zbiorze Praw Konsumenta Energii Elektrycznej dostępnym na stronie internetowej Fortum. Doręczymy Ci go także razem z potwierdzeniem zawarcia umowy.

 

Fortum Stosuje Kodeks Dobrych Praktyk Sprzedawców Energii Elektrycznej Towarzystwa Obrotu Energią - dostępny na stronie: http://toe.pl/pl/standardy-umow/dobre-praktyki.

Pełną treść umowy znajdziesz klikając w poniższy przycisk

Przeczytaj umowę

 

Wypełnij formularz, by zawrzeć umowę

Dane osobowe

Wskazany adres e-mail będzie jednocześnie adresem do e-faktury i będzie to jedyna forma wysyłki faktur.

Adres zamieszkania

Adres do korespondencji

Administratorem moich danych osobowych jest Fortum Marketing and Sales Polska S.A. z siedzibą w Gdańsku (ul. Jana Heweliusza 9, 80-890 Gdańsk) oraz OSD wskazany podczas wypełniania formularza. Moje dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy i wypełnienia jej warunków oraz realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratorów opisanych w Polityce Prywatności. Mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności Fortum. Zachęcamy do zapoznania się z pełną informacją.
Czy podane wyżej dane są tożsame z danymi na fakturze od dotychczasowego sprzedawcy gazu?

Umowa i faktura

Data obowiązywania umowy z dotychczasowym sprzedawcą gazu.

Załącz fakturę - skan lub zdjęcie każdej strony.

Załącz pliki*

Limit 15 MB.
Dozwolone pliki: jpg png pdf

Zgody i pełnomocnictwo

Podsumowanie warunków umowy wyślemy na Twój adres mailowy wraz z pozostałymi dokumentami.

Do zawarcia umowy pozostały jeszcze niezbędne zgody i upoważnienia Fortum do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy. Zrobimy to kompleksowo za Ciebie i poinformujemy o statusie sprawy.

Upoważniam Fortum do zgłoszenia zmiany sprzedawcy u OSD oraz rozwiązania mojej obecnej umowy na prąd w zakresie szczegółowo określonym w Załączniku nr 3 do umowy - Pełnomocnictwo. Rozpoczęcie sprzedaży gazu wymaga udzielenia Fortum pełnomocnictwa zgodnie z treścią załącznika nr 3 do umowy dostępnego w linku: „Przeczytaj umowę”. Dzięki temu szybko i sprawnie Fortum stanie się Twoim sprzedawcą gazu.
Upoważniamy Fortum do zgłoszenia zmiany sprzedawcy u OSD oraz rozwiązania naszej obecnej umowy na prąd w zakresie szczegółowo określonym w Załączniku nr 3 do umowy - Pełnomocnictwo. Rozpoczęcie sprzedaży gazu wymaga udzielenia Fortum pełnomocnictwa zgodnie z treścią załącznika nr 3 do umowy dostępnego w linku: „Przeczytaj umowę”. Dzięki temu szybko i sprawnie Fortum stanie się Twoim sprzedawcą gazu.
Upoważniam Operatora Systemu Dystrybucyjnego do zawarcia w moim imieniu i na moją rzecz umowy kompleksowej sprzedaży rezerwowej ze sprzedawcą rezerwowym ujętym na liście publikowanej przez OSD na swojej stronie internetowej. Szczegółowa treść tego pełnomocnictwa zawarta jest w Załączniku „Pełnomocnictwo odbiorcy w gospodarstwie domowym do zawarcia rezerwowej umowy kompleksowej” do Umowy. Treść pełnomocnictwa znajduje się pod linkiem „Przeczytaj umowę”. Treść klauzul informacyjnych każdego OSD znajduje się tutaj.
Upoważniamy Operatora Systemu Dystrybucyjnego do zawarcia w naszym imieniu i na naszą rzecz umowy kompleksowej sprzedaży rezerwowej ze sprzedawcą rezerwowym ujętym na liście publikowanej przez OSD na swojej stronie internetowej. Szczegółowa treść tego pełnomocnictwa zawarta jest w Załączniku „Pełnomocnictwo odbiorcy w gospodarstwie domowym do zawarcia rezerwowej umowy kompleksowej” do Umowy. Treść pełnomocnictwa znajduje się pod linkiem „Przeczytaj umowę”. Treść klauzul informacyjnych każdego OSD znajduje się tutaj.
Zgadzam się, aby Fortum Marketing and Sales Polska S.A. z siedzibą w Gdańsku kontaktowała się ze mną w celach marketingowych na podany przeze mnie numer telefonu (rozmowy telefoniczne, SMS, MMS, faks). Wiem, że w każdym czasie mam prawo do wycofania swojej zgody.
Zgadzam się, aby Fortum Marketing and Sales Polska S.A. z siedzibą w Gdańsku przesyłała mi informacje handlowe na podany przeze mnie adres e-mail. Wiem, że w każdym czasie mam prawo do wycofania swojej zgody.

Pamiętaj, że masz prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z tego tytułu. W tym celu jesteś zobowiązany/-a złożyć Fortum stosowne oświadczenie. Możesz skorzystać ze wzoru "Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy", a także ze wzoru odstąpienia z załącznika nr 2 do ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287)”.

Podpisz umowę klikając przycisk "Zawieram umowę z obowiązkiem płatności".

* pole wymagane