Odpowiedzialność JST w podnoszeniu efektywności energetycznej budynków
Dobre przykłady zachęcają do zmian

Dobre przykłady zachęcają do zmian

Podczas ostatniego webinaru, który odbył się 30 czerwca br., Eksperci dyskutowali nt. odpowiedzialności samorządów w podnoszeniu efektywności energetycznej budynków. Gośćmi redaktora Bartosza Bednarza byli Katarzyna Jastrzemska, z-ca dyrektora Departamentu Efektywności Energetycznej NFOŚiGW, Andrzej Tomasik, manager ds. produktów Fortum Power&Heat Polska oraz Bartosz Mysiorski, prezes Centrum PPP.

Eksperci rozmawiali m.in. o:

Fortum kesto
Programach regionalnych i alokacji środków (krajowych i unijnych) na lokalne
Reliable
Przewidywanym wzroście kosztów ciepła (uwarunkowanych „zimną wiosną”).
Reliable
Najbliższych wyzwaniach stojących przed zarządcami budynków.
Reliable
Utrzymaniu dobrego stanu regulacji systemu grzewczego w budynku.
Reliable
Wpływie użytkowników budynku na sposób korzystania z energii cieplnej.
Reliable
Odpowiedzialności firm energetycznych w osiąganiu celów klimatycznych.

Coraz szersza oferta w obszarze środków publicznych na dofinansowanie działań zw. z efektywnością energetyczną, nowe regulacje prawne i instrumenty, jak np. Partnerstwo Publiczno-Prywatne i rozwój nowoczesnych technologii przyczyniają się do zwiększenia zainteresowania zarządców budynków użyteczności publicznej termomodernizacją. Skorzystanie z wiedzy fachowców oraz dobrych praktyk z innych gmin, pozwala szybciej osiągnąć założone cele oraz obniżyć koszty ogrzewania.

W czasie dyskusji zwrócono uwagę na potrzebę stworzenia specjalnych stanowisk w samorządach i budynkach użyteczności publicznej związanych z szeroko pojętą energetyką i efektywnością energetyczną. Przytoczono perspektywy programów, w ramach których zarządcy będą mogli skorzystać z dofinansowania. Poparto również tezę, że wszelkie przykłady rozwiązań prośrodowiskowych, zastosowanych w gminach, należy propagować, by budować świadomość u innych. Dodatkowo, zachęcono do korzystania z formuły Partnerstwa Publiczno-Prywatnego oraz rozwiązań cyfrowych w ciepłownictwie, gdzie za przykład wskazano usługę Fortum Optimum.

Zapraszamy do odsłuchania ciekawej dyskusji!

Odpowiedzialność JST

w podnoszeniu efektywności energetycznej budynków

Zobacz 

Zadaj pytanie ekspertom!

 

Zapytaj

Zostaw kontakt do siebie, poinformujemy Cię o najbliższym raporcie.

Zostaw namiar

Aktualności

Zoptymalizuj dostawy ciepła

Dowiedz się, jak zapewnić komfort cieplny w budynku.

Dowiedz się więcej

Pobierz BEZPŁATNY raport: Odnawialne źródła energii w ciepłownictwie

Pobierz bezpłatny raport opracowany przez Forum Energii i Instytut Energii Odnawialnej. „Odnawialne źródła energii w ciepłownictwie” to bardzo ciekawe opracowanie, w którym autorzy wskazują na możliwość zwiększenia udziału OZE…

Pobierz raport

Budujemy świadomość przez edukację i dostęp do wyjątkowych ekspertów

Startuje cykl eksperckich webinarów skierowanych do zarządców budynków użyteczności publicznej. Jej podstawowym elementem jest zbudowanie świadomości wśród zarządców nieruchomości na temat efektywności energetycznej budynków.

Dowiedz się więcej