SMS alert

Sms Alert to wygodna usługa automatycznego powiadamiania o awariach i usterkach sieci ciepłowniczej, do jakich może dojść w miejscu pracy lub zamieszkania.

Polega ona na wysyłaniu przez Fortum informacji w formie krótkiego tekstu na numery telefonów komórkowych Klientów, w przypadku gdy dojdzie sytuacji wymagającej interwencji technicznej.

Usługa jest całkowicie bezpłatna i dostępna na ten moment tylko dla mieszkańców Wrocławia.

Jak skorzystać z Sms Alert:

Aby uruchomić usługę skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.