Szanowni Klienci, uprzejmie prosimy, abyście nie zszywali dokumentów, które wysyłacie na nasz adres korespondencyjny. Znacznie przyspieszy nam to proces obsługi Waszych oświadczeń. Dziękujemy.

Tarcza Solidarnościowa

zamrożenie
Private house
Limit zużycia do 2000 kWh

Jeśli jesteś odbiorcą z grupą taryfową G (gospodarstwo domowe), to z niższej ceny będziesz mógł skorzystać w ramach limitu 2000 kWh rocznie.

Nie musisz składać oświadczenia.

Vacancies
Limit zużycia do 2600 kWh

Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnościami lub opiekunem mieszkającym z taką osobą, to na podstawie złożonego oświadczenia przysługuje Ci wyższy limit zużycia. 

Wzór oświadczenia do wypełnienia znajdziesz na dole strony.

Society and people
Limit zużycia do 3000 kWh

Jeśli jesteś odbiorcą z grupą taryfową G (gospodarstwa domowe) i posiadasz Kartę Dużej Rodziny, lub prowadzisz gospodarstwo rolne, to masz prawo do wyższego limitu zużycia na podstawie złożonego oświadczenia.

Wzór oświadczenia do wypełnienia znajdziesz na dole strony.

Jak złożyć oświadczenie?

Wzór oświadczenia możesz pobrać TUTAJ.
 

Wypełnione i podpisane oświadczenie wyślij do nas listownie na adres

Fortum Marketing and Sales Polska S.A.

ul. Marynarki Polskiej 197

80-868 Gdańsk.
 

Korzystasz z kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego (e-dowód)? Podpisane elektronicznie oświadczenie możesz do nas wysłać e-mailowo na adres infopolska [małpa] fortum [kropka] com.

 

Pamiętaj, że nie przyjmiemy skanu lub zdjęcia podpisanego odręcznie oświadczenia.

 

Gdzie znajdę informacje o swoim zużyciu?

Najczęściej zadawane pytania

Jaki jest cel wprowadzenia ustawy o zamrożeniu cen prądu?

Jest to forma wsparcia Rządu w sytuacji skokowych wzrostów cen prądu. Celem ustawy jest „zamrożenie” cen prądu dla gospodarstw domowych na 2023 rok według mechanizmu określonego w ustawie. Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej” jest w mediach nazywana: „Tarczą Solidarnościową” lub „Ustawą mrożącą ceny lub o zamrożeniu cen”.

Kiedy ustawa weszła w życie?

Ustawa weszła w życie 18.10.2022. Zamrożona stawka obowiązywać będzie natomiast od 1.01.2023 r.

Gdzie znajdę oficjalny tekst ustawy?

Oficjalny tekst ustawy znajdziesz w Dzienniku Ustaw. Zamieściliśmy ją również w załącznikach u dołu strony.

Od kiedy obowiązują zamrożone ceny?

Zamrożenie cen obowiązuje od 1.01.2023 r.

Kim jest odbiorca uprawniony?

To każdy z odbiorców energii mający taki status zgodnie z treścią ustawy, tj. odbiorca, który zużywa energię elektryczną w ramach:

 • gospodarstw domowych,
 • pomieszczeń gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstw domowych, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza,
 • lokali o charakterze zbiorowego mieszkania, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza,
 • mieszkań rotacyjnych, mieszkań pracowników placówek dyplomatycznych i pracowników zagranicznych przedstawicielstw,
 • domów letniskowych, domów kempingowych i altan w ogródkach działkowych, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza oraz w przypadkach wspólnego pomiaru – administracji ogródków działkowych,
 • oświetlenia w budynkach mieszkalnych,
 • zasilania dźwigów w budynkach mieszkalnych,
 • węzłów cieplnych i hydroforni, będących w zarządzie administracji domów mieszkalnych,
 • garaży, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza.
Czy Tarcza Solidarnościowa obowiązuje wszystkich klientów, czy wybranej grupy?

Ustawa obejmuje klientów których umowy zostały zawarte, zmienione lub których cena została określona zgodnie z ust. 2 pkt 3 [1], po dniu 23 lutego 2022 r.

 

[1] 3) których umowy sprzedaży, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy – Prawo energetyczne albo umowy kompleksowe, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy Prawo energetyczne, przewidują określanie ceny energii elektrycznej na podstawie formuły cenowej odnoszącej się do wartości indeksów giełdowych publikowanych po dniu 23 lutego 2022 r. na giełdzie towarowej w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych albo którzy po dniu 23 lutego 2022 r. dokonali wyboru terminu zakupu energii elektrycznej skutkującego określeniem ceny energii elektrycznej powyżej ceny maksymalnej w przypadku gdy umowy sprzedaży, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy – Prawo energetyczne, albo umowy kompleksowe, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy – Prawo energetyczne, przewidują określanie ceny energii elektrycznej na podstawie wyboru przez odbiorcę końcowego terminu zakupu energii elektrycznej na giełdzie towarowej w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych.

Jakie limity obowiązują odbiorców uprawnionych?

Cena energii na poziomie z 2022 roku będzie obowiązywać:

 • do 2 000 kWh rocznie – podstawowy limit obowiązujący wszystkie gospodarstwa domowe, chyba że posiadają uprawnienie do zwiększonego limitu,
 • do 2 600 kWh rocznie dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami[1],
 • do 3 000 kWh dla rodziny z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników.

[1] Osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo posiadające orzeczenie, o którym mowa w art. 5 pkt 1, 1a lub 2 albo art. 62 ust. 2 pkt 1 lub 2 albo ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558, 1700 i 1812) lub zamieszkujące wspólnie z osobą posiadającą, ww.

Co jeśli zużyję więcej niż określony limit?

W takiej sytuacji energia, która mieści się w limicie będzie rozliczona zgodnie z zapisami Tarczy Solidarnościowej. Zużycie powyżej limitu, będzie rozliczane według mechanizmu maksymalnej ceny. Zgodnie z Ustawą z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku stawka maksymalna wynosić będzie 693 zł/MWh netto (0,693 zł/kWh) bez akcyzy. Z akcyzą cena wynosi 0,698 zł/kWh.

Jaka cena będzie mnie obowiązywała w ramach limitu?

Maksymalna cena w roku 2023 r. stosowana w ramach limitów (2 000 kWh; 2 600 kWh i 3 000 kWh) będzie równa średnim cenom wynikającym z taryf zatwierdzonych na 2022 r. przez Prezesa URE dla sprzedawców z urzędu, dla poszczególnych grup taryfowych z uwzględnieniem stref czasowych. Zgodnie z publikacją URE z dnia 24.10.2022 r. (ceny netto bez akcyzy):

Ustawa zamrażająca_stawki 2023
Jaka będzie stawka po przekroczeniu progu kWh?

Zużycie powyżej limitu, będzie rozliczane według mechanizmu maksymalnej ceny. Zgodnie z Ustawą z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku stawka maksymalna wynosić będzie 693 zł/MWh netto (0,693 zł/kWh) bez akcyzy. Z akcyzą cena wynosi 0,698 zł/kWh.

Jakie dokumenty należy złożyć?

Jeżeli nie masz uprawnienia do większego limitu niż 2 000 KWh, to nie musisz składać żadnych dokumentów.

Pozostali odbiorcy muszą złożyć odpowiednie oświadczenie. Możesz skorzystać także ze wzoru przygotowanego przez Fortum - kliknij TUTAJ.

Wraz z oświadczeniem:

 • rolnik powinien przedstawić kopię decyzji o wymierzeniu za 2022 r. podatku rolnego dla gruntów,
 • osoba, która posiada Kartę Dużej Rodziny, powinna przedstawić kopię Karty Dużej Rodziny.
W jakiej formie można złożyć oświadczenie?

Oświadczenie można wysłać listem za pośrednictwem Poczty Polskiej[1] na adres: Fortum Marketing and Sales Polska S.A., ul. Marynarki Polskiej 197, 80-868 Gdańsk lub elektronicznie poprzez:

e-mail: infopolska [małpa] fortum [kropka] com ,

zgłoszenie na eBOK,

chat na naszej stronie.

 

Dokument w wersji elektronicznej musi być opatrzony:

 • Certyfikowanym Podpisem Elektronicznym,
 • Podpisem Zaufanym (Profil Zaufany),
 • lub Osobistym Podpisem Elektronicznym (e-Dowód).

[1]W przypadku wysyłki Pocztą Polską liczy się data stempla pocztowego, a w przypadku innych firm wysyłkowych liczy się data nadania przesyłki do Fortum.

Co jeśli nie złożę dokumentów do 30.06.2023, a przysługuje mi wyższy limit?

Jeśli nie złożysz oświadczenia do 30 czerwca 2023, nie skorzystasz ze zwiększonego limitu. W takiej sytuacji energia, która mieści się w limicie 2 000 kWh, będzie rozliczona zgodnie z zapisami Tarczy Solidarnościowej.

Czy mogę podpisać dokument profilem zaufanym?

Tak, możesz podpisać dokument:

 • Certyfikowanym Podpisem Elektronicznym,
 • Podpisem Zaufanym (Profil Zaufany),
 • lub Osobistym Podpisem Elektronicznym (e-Dowód).

Oświadczenie w wersji elektronicznej możesz wysłać poprzez:

e-mail: infopolska [małpa] fortum [kropka] com ,

zgłoszenie na eBOK,

chat na naszej stronie.

Czy muszę składać takie samo oświadczenie do OSD?

Nie – wystarczy złożyć oświadczenie do Fortum.

Skąd pobrać oświadczenie?

Ustawa nie wskazuje wzorca oświadczenia. Możesz sporządzić je samemu lub skorzystać ze wzorca przygotowanego przez Fortum, który znajdziesz TUTAJ.

Czy jak zużywam poniżej 2 000 kWh, to muszę składać oświadczenie?

Nie musisz składać oświadczenia, ale jeżeli jesteś w grupie uprawnionej do wyższego limitu i nie złożysz oświadczenia to będzie cię obowiązywał tylko limit 2 000 kWh.

Jeśli dopiero w 2023 r. nabędę prawo do zwiększonego limitu, to co muszę zrobić?

W przypadku uzyskania uprawnienia w trakcie 2023 roku należy złożyć oświadczenie w ciągu 30 dniu od dnia uzyskania tego uprawnienia.

Czy limity łączą się, jeśli mam KDR i jestem osobą z niepełnosprawnością?

Nie – przysługuje tylko jeden z trzech limitów 2 000 kWh; 2 600 kWh lub 3 000 kWh.

Na czym polega upust cenowy?

Jeśli zużyjesz przynajmniej o 10% mniej energii w okresie 1.10.2022 r. – 31.12.2023 r., niż w okresie 1.10.2021 r. – 31.12.2022 r., będziesz uprawniony do otrzymania upustu.

Wartość upustu to 10% tego, co zapłaciłeś za zużyty prąd w okresie 1.10.2022 r. – 31.12.2023 r.

Komu przysługuje dodatek elektryczny?

Jednorazowy dodatek elektryczny został wprowadzony dla gospodarstw domowych, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania – w tym wykorzystują pompy ciepła.

Szczegóły[1]

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w rozumieniu art. 3 pkt 13b ustawy – Prawo energetyczne, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną, i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

[1] Art. 27. 1. Ustawa z dnia 7.10.2022 o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

Gdzie należy się zgłosić celem uzyskania dodatku energetycznego?

O dodatek elektryczny można ubiegać się w gminie, w swoim miejscu zamieszkania.

Kiedy i w jakiej wysokości będzie wypłacany dodatek energetyczny?

Wnioski można składać od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r. Gminy mają czas na wypłatę pieniędzy do końca marca 2023 r. Dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego wynosi 1 000 zł. Jeśli zużycie prądu w gospodarstwie domowym, w tym samym miejscu zamieszkania, w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 000 kWh, to dodatek wynosi 1 500 zł.

Czy przysługuje mi dodatek energetyczny jeśli mam mikroinstalację?

Nie - posiadacze mikroinstalacji fotowoltaicznej (PV) są wyłączeni z dodatku energetycznego.