Udogodnienia dla Klientów

Włącz nasze usługi, dzięki którym korzystanie z naszych produktów będzie wygodne i przejrzyste

CS1

iBOK

Skorzystaj z bezpłatnego, całodobowego Internetowego Biura Obsługi Klienta.

AU7

e-faktura

e-faktura to wygodny, bezpieczny i ekologiczny sposób otrzymywania faktury.

SE6

SMS alert

Automatyczne powiadamianie o awariach i usterkach

CS16

Formy płatności

Skorzystaj z dogodnych form zapłaty faktury za ciepło

E22

Mapa awarii i wyłączeń

Informacje o przerwach w dostawie ciepła

PPS15

Zgłoszenie awarii

Wystapiła awaria lub chcesz zgłosić inny problem?