Zgoda na wysyłanie eko-faktur

Wyrażam zgodę na wystawianie, przesyłanie i udostępnianie przez Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. faktur VAT oraz ich korekt w formie elektronicznej zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwaną również ustawą o VAT - Dz.U.2020.106 z późniejszymi zmianami.
Oświadczam, że mam świadomość, iż niniejsza zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie, w następstwie czego wystawca utraci prawo do wystawiania i przesyłania mi eko-faktur drogą elektroniczną, począwszy od dnia następnego po otrzymaniu powiadomienia o wycofaniu zgody.
 
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem
W związku z tym, że zbieramy Twoje dane osobowe, informujemy:

    •    Administratorem Twoich danych osobowych jest Fortum Power and Heat Polska Sp. Z o.o. z siedzibą, we Wrocławiu, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000033402.
    •     Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu przetworzenia otrzymanego zgłoszenia oraz realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora opisanych w Polityce Prywatności.
    •     Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu wykonywania swoich praw możesz skontaktować się nami poprzez wypełnienie formularza kontaktowego.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności i Klauzuli informacyjnej RODO.

 
Wyrażam zgodę, aby Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Antoniego Słonimskiego 1A, 50-304 Wrocław, przesyłała mi informacje handlowe za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną). Wiem, że w każdym czasie mam prawo do wycofania swojej zgody.