komunikat prasowy

Fortum wspiera zrównoważony rozwój w polskiej energetyce

18 Czerwiec 2010, 00:00

„Wierzymy, że nasze wysiłki i osiągnięcia w obszarze zrównoważonego rozwoju dają nam przewagę konkurencyjną. Nowoczesne, wysokosprawne rozwiązania pozwalające na produkcję energii z wykorzystaniem paliw odnawialnych stanowią z całą pewnością nasze największe atuty i na nich chcemy opierać nasz rozwój. Nie osiągniemy jednak sukcesu bez odpowiedzialnej polityki środowiskowej oraz dobrej współpracy ze społecznościami lokalnymi, a co za tym idzie bez wypracowania pozycji rzetelnego i odpowiedzialnego partnera tych społeczności. Początki naszej działalności w Polsce we wszystkich tych obszarach rokują bardzo dobrze na przyszłość." – mówi Izabela Van den Bossche, Head of Communications, Fortum Power and Heat Polska.
Podpisanie deklaracji miało miejsce podczas drugiej edycji konferencji z cyklu „Odpowiedzialna energia" zatytułowanej „Odpowiedzialność sektora energetycznego a wyzwania społeczno-gospodarcze Polski i świata". Wydarzenie - objęte honorowym patronatem Ministra Gospodarki, Waldemara Pawlaka - zostało zorganizowane przez PGNiG i PricewaterhouseCoopers.
O zaangażowaniu Fortum w promowanie zrównoważonego rozwoju świadczą liczne międzynarodowe wyróżnienia. W grudniu 2009 r. norweska grupa finansowa Storebrand uznała koncern za najbardziej odpowiedzialną spółkę energetyczną na świecie i przyznała jej wyróżnienie Best In Class. W rankingu, w którym poddano ocenie 53 światowe firmy energetyczne, tylko 14 spełniło wymogi Best In Class, a wśród nich Fortum uzyskał największą liczbę punktów.
Fortum to też jedyna nordycka spółka energetyczna, która od 2004 r. jest notowana na Dow Jones Sustainability World Index i stale umacnia swoją pozycję na tej prestiżowej liście. DJSI World Index to największy pod względem inwestycji kapitałowych, międzynarodowy ranking indeksów zrównoważonego rozwoju. Uwzględnia 10% firm osiągających najlepsze wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju spośród 2500 firm działających na całym świecie.
Fortum angażuje się również w poprawę efektywności energetycznej. Tuula Ruokonen, ekspert Fortum, przedstawi jutro swoje koncepcje rozwiązań prowadzących do poprawy efektywności energetycznej podczas VI Międzynarodowej Konferencji NEUF 2010 - "Konsultacje publicznych map drogowych Narodowego Programu Redukcji Emisji". W konferencji tej poświęconej m.in. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększeniu udziału OZE, efektywności energetycznej oraz zastosowaniu czystych technologii węglowych, wezmą również udział Connie Hedegaard, unijna Komisarz ds. Klimatu, prof. Jerzy Buzek, przewodniczący Parlamentu Europejskiego i Przewodniczący Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji, Waldemar Pawlak, Minister Gospodarki oraz prof. Andrzej Kraszewski, Minister Środowiska.

Więcej informacji udzielają:
Izabela Van den Bossche
Head of Communications
Fortum Power and Heat Polska
Tel: + 48 (22) 46 34 050
izabela [kropka] vandenbossche [małpa] fortum [kropka] com

Krzysztof Wojciechowski
Rzecznik prasowy
Fortum Power and Heat Polska
tel:+48 662 183 746
krzysztof [kropka] wojciechowski [małpa] fortum [kropka] com