Średnie zużycie energii elektrycznej

Tabela przedstawia średnie zużycie energii elektrycznej dla danej grupy przyłączeniowej odbiorców w Polsce w roku 2020.

Informacja przygotowano na podstawie materiałów własnych Spółki Fortum Marketing and Sales Polska S.A.

Grupa przyłączeniowa Odpowiadająca grupa przyłączeniowa Średnie zużycie energii elektrycznej [MWh]
    roczne miesięczne dobowe
II A 24635,47 2052,96 67,49
III B1, B2 1457,68 121,47 3,99
IV C2 167,71 13,98 0,46
V C1, G 5,98 0,50 0,02