Fortum - lider w obszarze czystej energii

Dostarczamy klientom na całym świecie energię elektryczną, gaz, ciepło i chłód, a także inteligentne rozwiązania, pozwalające na bardziej efektywne wykorzystanie zasobów.

Dowiedz się więcej o naszej ofercie.

Jesteśmy nordyckim przedsiębiorstwem energetycznym. Naszym celem jest dać energię światu, w którym ludzie, przedsiębiorstwa i natura wspólnie prosperują. Jesteśmy jednym z najczystszych producentów energii w Europie, a naszym działaniom przyświecają ambitne cele środowiskowe. Niezawodnie wytwarzamy i dostarczamy czystą energię oraz wspieramy przemysł w ich rozwoju i dekarbonizacji. Zobowiązaliśmy się do neutralności klimatycznej i ochrony bioróżnorodności dlatego do 2027 r. odejdziemy od węgla we własnej działalności a do 2030 r. będziemy neutralni klimatycznie.

Działalność nad Wisłą rozpoczęliśmy w roku 2003, a nasze początki są nierozerwalnie związane z ciepłem. W tym momencie należą do nas dwie elektrociepłownie – w Częstochowie i Zabrzu. Nasza obecność w Polsce to jednak nie tylko produkcja ciepła, ale również jego dystrybucja. Jesteśmy właścicielem ponad 900 kilometrów sieci ciepłowniczych, które dostarczają ciepło mieszkańcom Częstochowy, Płocka i Wrocławia. Od 2016 roku jesteśmy również sprzedawcą energii elektrycznej i gazu. Czerpiemy garściami z naszych doświadczeń zdobytych na rynkach skandynawskich i uważamy, że klient zawsze powinien być w centrum uwagi. To właśnie jego potrzeby w największym stopniu kształtują nasze oferty w tym obszarze.

Fortum na świecie

44,2 TWh

produkcja energii elektrycznej w 2022 r.

7,8 mld EUR

przychodów w 2022 r.

97%

energii elektrycznej wyprodukowanej bez emisji CO2

Nasza działalność w Polsce

Dajemy energię, dzięki której ludzie, przedsiębiorstwa i natura wspólnie prosperuję.