Zintegrowany system zarządzania

​Podstawowym wyzwaniem dla Fortum jest zaspokajanie potrzeb naszych klientów. Wychodząc naprzeciw wymaganiom dążymy do podnoszenia jakości swoich usług, wzrostu zaufania, poprawy wizerunku i osiągnięcia przewagi konkurencyjnej.

Jako firma zorientowana na klienta, Fortum angażuje się w zrównoważony rozwój oraz bezpieczeństwo pracowników. Cele firmy zakładają doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem, BHP i Energią, spełniającego wymagania norm: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 50001:2018.

Zintegrowany System Zarządzania jest narzędziem do realizacji odpowiedzialnego biznesu, wzmocnienia wiarygodności firmy i budowy długotrwałych relacji z Klientami.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Zintegrowany System Zarządzania jest narzędziem do realizacji odpowiedzialnego biznesu, wzmocnienia  wiarygodności firmy i  budowania  długotrwałych  relacji  z  Klientami.

Wyświetl Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania