Struktura paliw

Struktura paliw

Zgodnie z § 37 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, (Dz. U. Nr 93 z 2007 r., poz. 623) przedstawiamy informację o strukturze paliw zużytych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez Fortum Marketing and Sales Polska S.A. w 2020 roku.

Struktura Paliw w 2020 roku

Odnawialne źródła energii Węgiel kamienny Węgiel brunatny Gaz ziemny Energetyka jądrowa Inne
18.80 49.82 17.48 7.20 0.00 6.70
Odnawialne źródła energii, Węgiel kamienny, Węgiel brunatny, Gaz ziemny, Energetyka jądrowa, Inne
l.p. Źródło energii Udział procentowy
1. Odnawialne źródła energii 18.80%
2. Węgiel kamienny 49.82%
3. Węgiel brunatny 17.48%
4. Gaz ziemny 7.20%
5. Energetyka jądrowa 0,00%
6. Inne 6.70%
RAZEM   100%

 

Informacja o wpływie wytwarzania energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez Fortum Marketing and Sales Polska S.A. w 2020 roku.

Rodzaj paliwa

CO2

[Mg/MWh]

SO2

[Mg/MWh]

NOx

[Mg/MWh]

CO

[Mg/MWh]

Pyły

[Mg/MWh]

łącznie: węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz ziemny, odnawialne źródła energii, inne 0,6155124 0,0004377 0,0004377 0,0001998 0,0000252
Struktura paliw – do pobrania: