Struktura paliw

Struktura paliw

Zgodnie z § 37 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, (Dz. U. Nr 93 z 2007 r., poz. 623) przedstawiamy informację o strukturze paliw zużytych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez Fortum Marketing and Sales Polska S.A.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. Nr 16 z 2007 r., poz. 92) Fortum Silesia S.A. przedstawia strukturę paliw pierwotnych zużywanych do wytwarzania ciepła sprzedanego w roku 2022 przez Fortum Silesia S.A. i Fortum Power and Heat Sp. z o. o. oraz informacje o wpływie wytwarzania ciepła na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw zużywanych do wytwarzania ciepła sprzedanego w roku 2022 przez Fortum Silesia S.A. i Fortum Power and Heat Sp. z o. o..