Rozwój systemów ciepłowniczych - Otrzymane dofinansowania

Unia Europejska

Przebudowa sieci ciepłowniczej kanałowej 2xDn500-2xDn40 mm o długości ok. 1000 mb wzdłuż ulicy Kamieńskiego

Nr projektu:

POIS.01.05.00-00-0019/16

 

Beneficjent projektu
Fortum Power and Heat Polska Sp. Z o.o.

 

Całkowity koszt realizacji projektu:

5 588 493,27 PLN

 

Dofinansowanie:

1 681 000,00 PLN

 

Cel projektu:

Celem projektu jest poprawa jakości powietrza we Wrocławiu. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń dzięki wzrostowi efektywności dystrybucji ciepła na cele komunalno-bytowe na obszarze miasta Wrocławia (rejonie ul. Kamieńskiego). Obszar ten objęty został planem gospodarki niskoemisyjnej (Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego), w którym uwzględniono potrzeby dotyczące ograniczenia emisji zanieczyszczeń, w tym głównie CO2 i PM10.

Okres realizacji projektu:

od 30-12-2016 do 30-04-2020

Planowane efekty (rok osiągnięcia 2020):

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34): 351,88 t CO2/rok

Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej: 2 906,14 GJ/rok

Spadek emisji pyłu: 0,03 Mg/rok

Unia Europejska

Budowa nowych odcinków sieci ciepłowniczej we Wrocławiu celem wykorzystania ciepła z wysokosprawnej kogeneracji

Nr projektu:

POIS.01.06.02-00-0002/17

 

Beneficjent projektu
Fortum Power and Heat Polska Sp. Z o.o.

 

Całkowity koszt realizacji projektu:
31 215 456,60 PLN

 

Dofinansowanie:

11 756 377,05 PLN

 

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej Wrocławia nowych odbiorców nieposiadających źródła ciepła, potencjalnych odbiorców z terenów rozwojowych miasta Wrocław oraz likwidacja lokalnych kotłowni. Wskazane działania przełożą się na zmniejszenie potencjalnej emisji szkodliwych substancji do środowiska, w tym do uniknięcia potencjalnej niskiej emisji pyłu, w szczególności emisji pyłu PM10, a także emisji CO2.

Okres realizacji projektu:

od 28-04-2017 do 31-12-2021

 

 

Planowane efekty (rok osiągnięcia 2022):

Długość wybudowanej lub zmodernizowanej sieci ciepłowniczej: 10,02 km

Unia Europejska

Przebudowa sieci ciepłowniczej we Wrocławiu celem ograniczenia strat na przesyle oraz emisji CO2 i pyłów

Nr projektu:

POIS.01.05.00-00-0015/17

 

Beneficjent projektu
Fortum Power and Heat Polska Sp. Z o.o.

 

Całkowity koszt realizacji projektu:
6 279 150,00 PLN

 

Dofinansowanie:
1 388 699,00 PLN

Cel projektu:

Głównym celem projektu, polegającego na modernizacji sieci ciepłowniczej we Wrocławiu, jest redukcja strat ciepła na przesyle, a tym samym poprawa efektywności dystrybucji ciepła co przyczyni się do poprawy jakości powietrza.

Okres realizacji projektu:

od 28-04-2017 do 31-03-2021

Planowane efekty (rok osiągnięcia 2021):

 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34): 287,76 t równoważnika CO2/rok

 • Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej: 2 394,31 GJ/rok

 • Spadek emisji pyłu: 0,02 Mg/rok

Unia Europejska

Przebudowa sieci ciepłowniczej w Płocku celem ograniczenia strat na przesyle oraz emisji CO2 i pyłów

Nr projektu:

POIS.01.05.00-00-0029/18

 

Beneficjent projektu
Fortum Power and Heat Polska Sp. Z o.o.

 

Całkowity koszt realizacji projektu:
23 879 896,50 PLN

 

Dofinansowanie:
16 493 867,50 PLN

Cel projektu:

Głównym celem projektu, polegającego na modernizacji i przebudowie sieci ciepłowniczej zlokalizowanej na terenie miasta Płock, jest optymalizacja zużycia ciepła, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawa jakości powietrza. Realizacja projektu przyczyni się, do znacznej redukcji strat ciepła na przesyle, zmniejszeniu ilości zużywanego paliwa, a tym samym zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń do atmosfery (CO2, NOx, SO2, pył, w tym PM10).

Okres realizacji projektu:

od 28-07-2018 do 31-12-2022

Planowane efekty (rok osiągnięcia 2023):

 •  „Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej” [GJ/rok] – 67 736,04 GJ/rok

 • „Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI)” [Mg CO2/rok] – 6 435,72 Mg CO2/rok,

 • „Redukcja emisji pyłów” [Mg/rok] – 0,13 Mg/rok

Unia Europejska

Przebudowa sieci ciepłowniczej we Wrocławiu celem ograniczenia strat na przesyle oraz emisji CO2 i pyłów - etap II

Nr projektu:

POIS.01.05.00-00-0046/18

 

Beneficjent projektu
Fortum Power and Heat Polska Sp. Z o.o.

 

Całkowity koszt realizacji projektu:
29 392 485,90 PLN

 

Dofinansowanie:
19 980 000,00 PLN

Cel projektu:

Głównym celem projektu, polegającego na modernizacji i przebudowie sieci ciepłowniczej zlokalizowanej na terenie miasta Wrocław, jest optymalizacja zużycia ciepła, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawa jakości powietrza. Realizacja projektu przyczyni się, do znacznej redukcji strat ciepła na przesyle, zmniejszeniu ilości zużywanego paliwa, a tym samym zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń do atmosfery (CO2, NOx, SO2, pył, w tym PM10).

Okres realizacji projektu:

od 28-07-2018 do 30-10-2023

Planowane efekty (rok osiągnięcia 2023):

 •  „Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej” [GJ/rok] – 39 258,92 GJ/rok

 • „Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI)” [Mg CO2/rok] – 3 775,31 Mg CO2/rok

 • „Redukcja emisji pyłów” [Mg/rok] – 0,24 Mg/rok

Unia Europejska

Przebudowa sieci ciepłowniczej we Wrocławiu celem ograniczenia strat na przesyle oraz emisji CO2 i pyłów - etap III

Nr projektu:

POIS.01.05.00-00-0034/18

 

Beneficjent projektu
Fortum Power and Heat Polska Sp. Z o.o.

 

Całkowity koszt realizacji projektu:
27 435 150,00 PLN

 

Dofinansowanie:
9 335 086,95 PLN

 

Cel projektu:

Głównym celem projektu, polegającego na modernizacji i przebudowie sieci ciepłowniczej zlokalizowanej na terenie miasta Wrocław, jest optymalizacja zużycia ciepła, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawa jakości powietrza. Realizacja projektu przyczyni się, do znacznej redukcji strat ciepła na przesyle, zmniejszeniu ilości zużywanego paliwa, a tym samym zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń do atmosfery (CO2, NOx, SO2, pył, w tym PM10).

Okres realizacji projektu:

od 09-07-2018 do 30-10-2023

Planowane efekty (rok osiągnięcia 2024):

 • „Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej” [GJ/rok] – 21 459,98 GJ/rok

 • „Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI)” [Mg CO2/rok] – 1 915,68 Mg CO2/rok

 • „Redukcja emisji pyłów” [Mg/rok] – 0,16 Mg/rok

Unia Europejska

Przebudowa sieci ciepłowniczej we Wrocławiu celem ograniczenia strat na przesyle oraz emisji CO2 i pyłów - etap IV

Nr projektu:

POIS.01.05.00-00-0035/18

 

Beneficjent projektu
Fortum Power and Heat Polska Sp. Z o.o.

 

Całkowity koszt realizacji projektu:
11 814 150,00 PLN

 

Dofinansowanie:
3 160 000,00 PLN

Cel projektu:

Głównym celem projektu, polegającego na modernizacji i przebudowie sieci ciepłowniczej zlokalizowanej na terenie miasta Wrocław, jest optymalizacja zużycia ciepła, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawa jakości powietrza. Realizacja projektu przyczyni się, do znacznej redukcji strat ciepła na przesyle, zmniejszeniu ilości zużywanego paliwa, a tym samym zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń do atmosfery (CO2, NOx, SO2, pył, w tym PM10).

Okres realizacji projektu:

od 01-07-2019 do 30-10-2023

Planowane efekty (rok osiągnięcia 2023):

 • „Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej” [GJ/rok] – 5 808,87 GJ/rok

 • „Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI)” [Mg CO2/rok] – 558,61 Mg CO2/rok

 • „Redukcja emisji pyłów” [Mg/rok] – 0,04 Mg/rok

Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych dotyczących projektów realizowanych w ramach POIiŚ 2014-2020 poprzez specjalny adres e-mail naduzycia [kropka] POIS [małpa] mr [kropka] gov [kropka] pl lub elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.