komunikat prasowy

Fortum otwiera najnowocześniejszą elektrociepłownię w Polsce

17 Wrzesień 2010, 00:00

Elektrociepłownia w Częstochowie dysponuje najnowocześniejszymi rozwiązaniami technologicznymi dostępnymi na polskim rynku. Zainstalowano w niej wysokosprawny i zautomatyzowany kocioł fluidalny, umożliwiający zachowanie rygorystycznych standardów ekologicznych obiektu.
„Jest to jedna z najnowocześniejszych i najbardziej efektywnych instalacji w tej części Europy. Od początku została zaprojektowana tak, by równocześnie z węglem można było spalać biomasę" – mówi Piotr Górnik, dyrektor ds. produkcji i dystrybucji Fortum Power and Heat Polska.
Elektrownia o mocy 120 MW cieplnych i 64 MW elektrycznych wyprodukuje 550 GWh ciepła i 450 GWh prądu. Efektywność nowego zakładu w pełnej kogeneracji może sięgnąć nawet 80 proc., przy sprawności kotła wynoszącej około 90 proc. To o wiele więcej niż w przypadku tradycyjnych elektrowni kondensacyjnych, których efektywność w przypadku nowych bloków nie jest większa niż 45 proc., a w już istniejących elektrowniach nie przekracza 36 proc.
Podstawowymi paliwami wykorzystywanymi w elektrociepłowni Fortum będą węgiel kamienny i biomasa, której udział wyniesie ponad 25 proc. W zakładzie wykorzystywane będzie około 100 tys. ton biomasy rocznie, z czego 60 proc. stanowić będzie biomasa leśna (zrębki drzewne), a 40 proc. biomasa pochodzenia rolniczego w tym wierzba energetyczna. „Wykorzystywanie przez Fortum biomasy w procesie produkcji energii to krok ku ograniczeniu emisji CO2 oraz rozwoju produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Polsce" – podsumowuje Piotr Górnik.
Częstochowska elektrociepłownia już teraz spełnia restrykcyjne wymogi unijne dotyczące dopuszczalnego poziomu emisji pyłów i tlenków azotu, które wejdą w życie dopiero w 2016 roku. Rozwiązania technologiczne zastosowane przez Fortum sprawią, że emisja zarówno w przypadku tlenków azotu, jak i tlenków siarki nie przekroczy 200 mg/nm3. Z kolei emisja szkodliwych pyłów nie będzie większa niż 30 mg/nm3. Instalacja Fortum umożliwia również wytwarzanie zielonej energii latem (bez współpracy z siecią ciepłowniczą), pomimo braku członu kondensacyjnego turbiny parowej. Zakład współpracuje również z firmami utylizującymi popioły lotne i denne, które – w zależności od rodzaju – mogą być wykorzystane np. do produkcji materiałów budowlanych lub do rekultywacji.
Nowa elektrociepłownia to milowy krok w rozwoju Częstochowy. Inwestycja zapewni miastu i okolicom bezpieczeństwo energetyczne, poprawi jakość powietrza oraz stworzy dobre warunki do rozwoju całego regionu. Współpraca miasta z koncernem Fortum już teraz przynosi wymierne efekty. „Uruchomienie nowej elektrociepłowni to bardzo ważne wydarzenie dla Częstochowy. Miasto przywiązuje bowiem dużą wagę do efektywności energetycznej i jest pionierem nowatorskich rozwiązań w tym zakresie. Przyniosło nam to już około 15 mln zł oszczędności. Duża ich część jest wynikiem optymalizacji zużycia ciepła w mieście, co udało nam się osiągnąć dzięki bliskiej współpracy z Fortum" – powiedział pełniący funkcję Prezydenta Miasta Częstochowa, Piotr Kurpios.
Swego zadowolenia z uruchomienia nowej inwestycji nie kryje również Wiceprezes Grupy Fortum Per Langer. „Polska jest jednym z kluczowych obszarów, na których Fortum chce się rozwijać w najbliższych latach - mówi Per Langer. „Planujemy kolejne inwestycje i cały czas uważnie śledzimy sytuację w branży ciepłowniczej oraz energetyce" – dodaje Wiceprezes Grupy Fortum.