komunikat prasowy

Fortum kształci przyszłych adeptów w energetyce jądrowej

20 Październik 2010, 00:00

III Szkoła Energetyki Jądrowej to trzydniowa konferencja o charakterze szkoleniowo-informacyjnym, której celem jest dostarczenie informacji o jądrowych źródłach energii, aspektach bezpieczeństwa jądrowego, a także roli energetyki jądrowej w zapewnieniu ochrony środowiska i bezpieczeństwa energetycznego Polski. Panele dyskusyjne i specjalistyczne wykłady poświęcone będą m.in. możliwościom uczestnictwa polskiego przemysłu w budowie energetyki jądrowej, wykorzystaniu energii jądrowej do zasilania procesów technologicznych oraz wytwarzaniu energii z odnawialnych źródeł.
Podczas III Szkoły Energetyki Jądrowej wśród wybitnych ekspertów, naukowców, przedstawicieli środowiska akademickiego, głos zabierze Harri Tuomisto, Wiceprezes Departamentu Rozwoju Energetyki Jądrowej, Fortum Generation, który opowie m.in. o modelowej fińskiej elektrowni jądrowej Fortum w Loviisie. „Jesteśmy zaszczyceni możliwością wystąpienia w ramach III Szkoły Energetyki Jądrowej. Nasze elektrownie atomowe pozwoliły nam na nabycie odpowiedniego doświadczenia i umiejętności, którymi chętnie się dzielimy” – mówi Harri Tuomisto - „Polska jest dla nas bardzo ważnym rynkiem i mamy nadzieję, że otworzą się przed nami możliwości współpracy na tym gruncie.” – dodaje.
W ramach III Szkoły Energetyki Jądrowej, podczas prelekcji i wykładów, istotna część dyskusji poświęcona będzie konieczności kształtowania świadomości energetycznej w społeczeństwie poprzez informowanie o korzyściach związanymi z elektrowniami jądrowymi. Harri Tuomisto z koncernu Fortum podzieli się swoimi doświadczeniami związanymi z kampanią informacyjną dotyczącą energetyki jądrowej w Finlandii. „Systematyczne informowanie fińskiego społeczeństwa o zaletach energetyki jądrowej zaowocowało nie tylko wzrostem świadomości energetycznej, ale również wzrostem poparcia społecznego dla tego typu projektów. W ciągu 13 lat akceptacja dla tej formy energii wzrosła z 24 do 48 procent ”- podsumowuje.
Wykłady w ramach III Szkoły Energetyki Jądrowej przeznaczone są dla pracowników energetyki i administracji, którzy w przyszłości będą uczestniczyć w rozwoju energetyki jądrowej w Polsce, a także dla nauczycieli szkół średnich oraz studentów szkół wyższych. Tym samym, koncern Fortum znacząco przyczynia się do kształcenia przyszłych adeptów polskiej branży energetycznej.