komunikat prasowy

Nowe nazwy górnośląskich zakładów Fortum: Fortum Bytom S.A i Fortum Zabrze S.A

28 Luty 2011, 00:00

Jest to ostatni krok kończący proces akwizycji obydwu górnośląskich zakładów przez fiński koncern Fortum. W dniu 24 listopada Fortum Power and Heat Polska podpisało z ministrem Skarbu Państwa umowę kupna 85 proc. akcji spółki Elektrociepłownia Zabrze S.A. z siedzibą w Zabrzu oraz 85 proc. akcji spółki Zespół Elektrociepłowni Bytom S.A. z siedzibą w Bytomiu. Po wydaniu zgody przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację akcji obydwu Spółek oba zakłady zostały formalnie przejęte przez fiński koncern. Jednocześnie 15 proc. akcji Spółek zostało przekazane nieodpłatnie uprawnionym obecnym i byłym pracownikom obydwu zakładów. Obecnie trwają negocjacje pakietów socjalnych z stroną społeczną reprezentującą obydwa zakłady. W przyszłości Fortum zamierza wybudować nowe źródło energii w Zabrzu o mocy 300 MW przy jednoczesnym zachowaniu obecnych zakładów. Dotychczasowa infrastruktura w Zabrzu i Bytomiu będzie modernizowana by zoptymalizować proces produkcji energii. – tłumaczy Roman Jamiołkowski, rzecznik Fortum. Zakup obydwu zakładów oraz planowane tam inwestycje w nowe moce to kolejny krok świadczący o konsekwentnej realizacji długofalowej strategii rozwoju fińskiego koncernu na polskim rynku energii – podsumowuje