komunikat prasowy

Negocjacje umowy społecznej w Fortum Bytom i w Fortum Zabrze zakończone sukcesem

31 Marzec 2011, 00:00

Przedmiotem pakietu są między innymi ustalenia dotyczące programu dobrowolnych odejść oraz odszkodowań dla osób tracących pracę. Odchodzący pracownicy otrzymają również opiekę medyczną oraz propozycję wsparcia w zakresie poszukiwania pracy obejmującą m.in. doradztwo w obszarze możliwości przekwalifikowania się lub rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.
Poza tym, ustalono wysokość środków finansowych, które zostaną przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji pracowników spółki. Zostały także uzgodnione warunki funkcjonowania związków zawodowych na terenie zakładu.
"Negocjacje były długie i trudne, ale najważniejsze jest to, że ostatecznie doszliśmy do porozumienia, co oceniamy jako sukces" - mówi Grzegorz Brewko, Przewodniczący Zespołu Negogocjacyjnego Strony Społecznej Fortum Bytom.
„Po trzech miesiącach konstruktywnych rozmów udało nam się wypracować kompromis, który satysfakcjonuje obie strony. Bardzo się z tego cieszę. ” - dodaje Piotr Górnik, Prezes Fortum Bytom.
W późnych godzinach nocnych podpisaniem pakietu socjalnego zakończyły się również negocjacje z przedstawicielami pracowników w Fortum Zabrze.

Więcej informacji udziela:
Izabela Van den Bossche
Dyrektor d.s. Komunikacji, Fortum Power and Heat Polska
tel. +48 692 209 428