komunikat prasowy

Wymień baterie na nasiona kwiatów i uratuj sanatorium w Sokołowsku

17 Marzec 2011, 00:00

Akcja, którą wspiera Fortum, ma na celu uwrażliwienie mieszkańców Wrocławia na kwestie ochrony środowiska - szczególnie w kontekście codziennych działań i przedmiotów powszechnego użytku. Każdego roku w Polsce produkowanych jest blisko 250 mln sztuk baterii, które z uwagi na swój skład chemiczny, m.in. zawartość metali ciężkich typu: ołów, cynk czy rtęć zaliczane są do odpadów niebezpiecznych. Ze względu na toksyczne substancje, baterie powinny być segregowane i utylizowane. Zgodnie z prawem wspólnotowym, Polska ma obowiązek wysegregować w bieżącym roku 22% baterii. - „W Polsce, w zeszłym roku zebrano 18% czyli 1260 ton baterii z rynku, który szacowany jest na 7 tys. ton. To oznacza, że reszta, czyli ok. 5740 ton, trafiła do środowiska, zatruwając je” - podkreśla Dominik Dobrowolski, wrocławski ekolog i podróżnik. - „Mam nadzieję, że nasza akcja uświadomi mieszkańcom Wrocławia, że dzięki zbiórce baterii, mają realny wpływ na ochronę środowiska. Oprócz korzyści ekologicznych, nasza akcja niesie ze sobą dodatkową wartość - pieniądze uzyskane ze zbiórki baterii przekazywane są na odbudowę „śląskiego Davos” - dawnego sanatorium dr Brehmera w Sokołowsku - dodaje.
Za każdy 1 kg zebranych baterii Fundacja In Situ otrzymuje od Europejskiej Platformy Recyklingu 1zł z przeznaczeniem na odbudowę neogotyckiego obiektu sanatoryjnego w Sokołowsku k.Wałbrzycha, będącego unikalnym przykładem kulturalnego dziedzictwa Dolnego Śląska: www.sokolowsko.org). Fundacja In Situ planuje stworzenie w dawnym sanatorium – Międzynarodowego Laboratorium Kultury, którego działalność programowa obejmować będzie m.in. utworzenie pełnego archiwum twórczości Krzysztofa Kieślowskiego oraz gromadzenie dzieł sztuki najnowszej. Projekt ten jest popierany przez Komisję Kultury Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Ideę wspierają także znani i cenieni artyści, m. in.: Hanna Krall, Zbigniew Preisner, Maja Komorowska, Jerzy Stuhr czy Krystyna Janda.
„Cieszymy się, że promując świadome działania proekologiczne, poprzez zachęcanie do segregacji baterii, możemy jednocześnie przyczynić się do odbudowy dolnośląskich dóbr kultury. W akcję zaangażowali się także pracownicy Fortum zbierając baterie w naszych zakładach w całej Polsce” – informuje Roman Jamiołkowski, rzecznik Fortum Power and Heat Polska.
To już kolejna inicjatywa proekologiczna fińskiego koncernu na terenie Dolnego Śląska. Koncern w zeszłym roku zainicjował kampanię edukacyjną, mającą na celu zwiększenie świadomości ekologicznej wśród Wrocławian. Fortum jest też partnerem programu „Wrocław dla Klimatu”, którego celem jest przeobrażenie Wrocławia w najbardziej zielone i przyjazne miasto w Europie Środkowej. Fortum jako sygnatariusz projektu udziela wsparcia eksperckiego i merytorycznego na rzecz działań mających na celu wdrażanie energooszczędnych rozwiązań oraz czystych i efektywnych technologii, które w konsekwencji przyczyniają się do poprawy jakości środowiska.

Miejsce akcji: wrocławski rynek, pod pręgierzem
Czas akcji: 20.03.2011 godz. 10-18.

Więcej informacji udziela:
Dominik Dobrowolski
www.cycling-recycling.eu
tel. +48 697 092 978

Roman Jamiołkowski
Rzecznik Prasowy Fortum Power and Heat Polska
tel. +48 662 183 746