komunikat prasowy

Zarząd Fortum Power and Heat Polska przyjął plan inwestycyjny na najbliższe 2 lata

02 Marzec 2011, 00:00

Zarząd Fortum Power and Heat Polska w ramach przyjętego planu inwestycyjnego chce przede wszystkim skoncentrować się na rozwoju skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła (CHP) oraz modernizacji sieci przesyłowych w posiadanych przez siebie lokalizacjach na Górnym i Dolnym Śląsku. To kontynuacja konsekwentnej i długofalowej polityki inwestycyjnej, którą Fortum realizuje na polskim rynku energetycznym od początku swojej działalności.
Dotychczasowe doświadczenia inwestycyjne fińskiego koncernu świadczą o dużym zaangażowaniu w rozwój polskiego rynku energetycznego. Firma z nadwyżką wywiązała się ze zobowiazań inwestycyjnych, które przyjęła przy zakupie systemów ciepłowniczych we Wrocławiu i Częstochowie, gdzie dotychczasowe nakłady inwestycyjne kształtują się odpowiednio na poziomie 55,5 i 32,5 mln zł.
„W samej Częstochowie w latach 2006 -2010 zbudowaliśmy ponad 10 km sieci cieplnych. Najbliższe lata to dalsze inwestycje w posiadane przez nas sieci przesyłowe oraz w moce produkcyjne ” – mówi Mikael Lemströmm, Prezes Fortum Power and Heat Polska. – W Częstochowie na bieżące modernizacje i rozbudowę sieci oraz żródeł przeznaczyliśmy kwotę ponad 23 mln zł a we Wrocławiu - blisko 39 mln zł. – dodaje.
W listopadzie 2010 roku koncern przejął zakłady w Bytomiu i Zabrzu, zaś we wrześniu oddał do użytku Elektrociepłownię w Częstochowie – najnowocześniejszą tego typu inwestycję w Polsce zbudowaną nakładem 530 mln zł. W najbliższych miesiącach zapadnie decyzja dotycząca budowy nowej elektrociepłowni we Wrocławiu – o planowanej mocy 400 MW elektrycznych i 290 MW cieplnych. Fortum planuje także budowę nowego źródła w Zabrzu, który będzie miał podobną moc, co planowana elektrociepłownia we Wrocławiu. „Plany modernizacji niedawno zakupionych aktywów w celu zwiększenia efektywności procesów produkcji są obecnie opracowywane, ale nakłady inwestycyjne kształtować się będą na poziomie kilkudziesięciu milionów złotych, natomiast zaangażowanie w dwa projekty elektrociepłowni w Zabrzu i we Wrocławiu to w sumie koszt kilkuset milionów euro. Nie wykluczamy również wykorzystania innych możliwości, które pojawiają się ostatnio na rynku i zaangażowania w kolejne duże projekty realizując naszą strategię dalszego wzmacniania pozycji Fortum na polskim rynku energytycznym ” - podsumowuje Mikael Lemström.