komunikat prasowy

Warsztaty ekologiczne dla częstochowskiej młodzieży

28 Kwiecień 2011, 00:00

Uczniowie z częstochowskiej Szkoły Podstawowej nr 8 jako pierwsi w zajęciach uczestniczą w warsztatach. Od godziny 9:00 biorą udział w zajęciach teoretycznych, po których ruszą w teren, aby tam – w praktyce poznawać środowisko naturalne.
- Młodzi ludzie budują świadomość ekologiczną, samodzielnie przekonując się, jak funkcjonuje i jaką rolę w życiu człowieka odgrywa ekosystem. Chcemy umożliwić młodzieży pogłębianie wiedzy na temat ekologii w różny sposób – teoretycznie, praktycznie oraz za pomocą ekologicznej gry Ego czy Eko? – mówi Justyna Walenta z Ruchu Inicjatyw Społeczno – Ekologicznych "Przytulia".
WARSZTATY EKOLOGICZNE – stacjonarne „Co mogło zdarzyć się w tym miejscu” realizowane są w szkole i składają się z części teoretycznej oraz praktycznej. W części teoretycznej uczestnicy poznają różnice między tropami a śladami pozostawionymi przez zwierzę. Nauczą się rozpoznawać tropy zwierząt: lisa, wiewiórki, dzika, sarny i zająca szaraka. W części praktycznej uczniowie będą samodzielnie rozpoznawali tropy zwierząt. To zadanie ułatwi im zestaw tropów zwierząt naturalnej wielkości. Będą również wykonywali odlewy gipsowe tropów. Aby przekonać się, jakie ślady pozostawia wiewiórka, sarna, dzik lub lis - wystarczy odcisnąć odlew w piasku lub ziemi.
Zajęcia uświadamiają uczestnikom, w jakim stopniu ich postępowanie w sytuacjach codziennych dotyczących odpadów i oszczędzania energii może wpływać – pozytywnie lub negatywnie – na środowisko. Dodatkowo, pogłębiają wiedzę na temat sposobów powstawania energii – ze szczególnym uwzględnieniem tej „czystej” - produkowanej przy niskiej emisji dwutlenku węgla oraz innych szkodliwych substancji.
Wiedzę tę przybliży częstochowskim uczniom gra Ego czy Eko? Dzięki niej dowiedzą się, jak wiele można zrobić dla środowiska naturalnego racjonalnie gospodarując energią lub wytwarzając ją np. z biomasy lub odpadów komunalnych, a więc - ze źródeł pozwalających na uzyskanie niskiej emisji CO2. Gra została opracowana przez specjalistów z koncernu energetycznego Fortum.
- Zdecydowaliśmy się wesprzeć Akcję Ruchu Inicjatyw Społeczno Ekologicznych "Przytulia", bowiem jej głównym celem jest pomysłowa edukacja młodych ludzi i ich aktywne zaangażowanie w kwestie związane z świadomością ekologiczną. Zawsze chętnie przystępujemy do takich inicjatyw, bo wierzymy, że kształtując pozytywne postawy w wieku szkolnym, zaowocują one w odpowiedzialnym społeczeństwem przyszłości. - mówi Roman Jamiołkowski, rzecznik prasowy Fortum Power and Heat Polska.
Firma Fortum, poprzez swoje działania, dba o zwiększanie energetycznej i ekologicznej świadomości wszystkich użytkowników energii.
WARSZTATY EKOLOGICZNE – terenowe "Miejsca przyrodniczo cenne" odbywają się w Lesie Aniołowskim i nad Wartą.
Podczas wędrówki ścieżką przyrodniczą w Lesie Aniołowskim, dzieci i młodzież będą podpatrywać mieszkańców lasu. Do leśnych ssaków budzących największe zainteresowanie nie można podejść blisko, ale poszukiwanie ich śladów i tropów to wspaniała zabawa. Dzięki zestawowi tropów naturalnej wielkości, wycieczka rozwinie w nich umiejętność obserwowania i analizowania zjawisk przyrodniczych. Gry i zabawy przyrodnicze utrwalą wiadomości zdobyte na zajęciach.
Nad Wartą uczestnicy poznają środowisko przyrodnicze charakterystyczne dla doliny rzecznej i otaczających ją wzniesień. Dowiedzą się o zagrożeniach dla rzeki Warty, jej wartościach przyrodniczych, krajobrazowych i społecznych. Poznają historię ukształtowania terenu w przełomie Warty oraz informacje na temat występujących tam gatunków zwierząt i roślin.
Warsztaty uświadamiają wartość różnorodności biologicznej. Podkreślają także wpływ – zarówno pozytywny, jak i negatywny - każdego z nas na przyrodę. Warsztaty są bezpłatne, trwają od kwietnia do czerwca. Skierowane są do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych.

KONTAKT: Magdalena Bobowska- Macyszyn
tel: 503 538 733
e-mail: przytulia1 [małpa] o2 [kropka] pl
www.przytulia.most.org.pl

Partnerami projektu są Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.