komunikat prasowy

Wizyta szwedzkiej Pary Królewskiej w Polsce: Fortum głównym partnerem konferencji SymbioCity

05 Maj 2011, 00:00

Zaangażowanie w proekologiczne rozwiązania oraz konsekwentnie realizowana polityka środowiskowa to od lat produkt eksportowy Szwecji. Prezentowany, podczas wizyty królewskiej, projekt ekologicznego miasta to pierwsze tak kompleksowe przedsięwzięcie, łączące nowatorskie rozwiązania z zakresu gospodarki odpadami, efektywności energetycznej oraz zrównoważonego rozwoju na terenie Sztokholmu.
Koncepcja powstającej w Sztokholmie nowej dzielnicy - Royal Seaport opiera się na zasadzie ścisłego powiązania obszarów kluczowych dla funkcjonowania miasta i maksymalizacji ich efektywności. Zgodnie z tą zasadą przetwarzane w spalarniach odpady są wykorzystywane w produkcji energii i ciepła, odzyskiwane ścieki służą do produkcji biogazu zasilającego transport miejski, a konstrukcja budynków zwiększa ich efektywność energetyczną. Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców aglomeracji miejskiej, redukcja CO2 oraz racjonalna gospodarka naturalnymi zasobami. Fortum w tym projekcie odpowiada za produkcję energii i ciepła w skojarzeniu w oparciu o odpady pozyskiwane z aglomeracji sztokholmskiej i przetwarzane w spalarni Högdalen.
"W Sztokholmie aż 95 proc. odpadów z gospodarstw domowych – zamiast być składowana na wysypiskach- jest wykorzystywana do produkcji energii i ciepła. Dzięki rozwojowi miejskich sieci ciepłowniczych i podłączania coraz to nowych obszarów miasta do centralnego ogrzewania udało się w znacznym stopniu zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza w aglomeracji miasta. Takie technologie jak spalarnie śmieci stanowią dzisiaj najbardziej ekologiczne źródło ciepła w naszych domach. Dzięki tego typu inicjatywom w Sztokholmie w przeciągu ostatnich 20 lat ograniczono emisję dwutlenku węgla o 70 proc., dwutlenku siarki o 95 proc., a tlenku azotu o 80 proc." – tłumaczy Marie Fossum, Vice President New Business, Fortum. "Liczymy, że nasze długoletnie doświadczenia związane ze zintegrowanymi działaniami na rzecz efektywnej gospodarki zarządzania odpadami, energetyki i ciepłownictwa, które sprawdziły się w Szwecji, będziemy mogli wykorzystać również w Polsce." - dodaje.

Więcej informacji udzieli:
Roman Jamiołkowski, Rzecznik Prasowy, tel. +48 662 183 746