komunikat prasowy

Studenci Politechniki Wrocławskiej dołączyli do energetycznego programu naukowego

27 Czerwiec 2011, 00:00

Projekt zakłada wspólne inicjatywy naukowe czerpiące z doświadczeń, wiedzy oraz potencjału obydwu partnerów, mających na celu obopólny rozwój w obszarze związanym z energetyką. Efektem wspólnych działań, oprócz współpracy na gruncie naukowym, ma być również podniesienie konkurencyjności oraz wzmocnienie atrakcyjności i innowacyjności całego regionu dolnośląskiego.
W ramach współpracy, Fortum zobowiązuje się do wsparcia merytorycznego oraz udostępnienia infrastruktury, w tym pracowni technicznych, a także organizacji studentom i absolwentom staży i praktyk naukowych. Uczelnia natomiast umożliwia studentom realizację wspólnych projektów i prac dyplomowych, poczynając od licencjackich po habilitacyjne, których zakres tematyczny powiązany jest z działalnością i zainteresowaniami merytorycznymi koncernu Fortum. Dotychczas, dzięki współpracy Fortum z Politechniką Częstochowską otwarto trzy przewody doktorskie.
- Polscy naukowcy mają opinię jednych z najlepszych na świecie, a ich prace naukowe są synonimem rzetelności oraz innowacyjności. Dlatego zależy nam, abyśmy pracowali nad wspólnymi sukcesami już na etapie studiów, szczególnie w tak przyszłościowej branży, jaką jest energetyka – mówi Izabela Van den Bossche, dyrektor ds. komunikacji, Fortum Power and Heat Polska. – My ze swojej strony oferujemy, praktyczną wiedzę oraz unikalne i długoletnie doświadczenia w obszarze efektywności energetycznej, przy jednoczesnym zachowaniu restrykcyjnych norm dotyczących niskiej emisji dwutlenku węgla – dodaje.