komunikat prasowy

Fortum liderem wśród firm dbających o zrównoważony rozwój na świecie

15 Wrzesień 2011, 00:00

"Bardzo się cieszymy, że ambitne cele, jakie stawia sobie Fortum w zakresie ograniczania emisji dwutlenku węgla oraz nasze wysiłki na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu, a także spójna i otwarta polityka publikowania danych o emisjach zostały docenione w ramach ewaluacji CDLI" - mówi Anne Brunila, wiceprezes Fortum ds. korporacji i zrównoważonego rozwoju.
Wizja systemu energetycznego przyszłości wyznacza kierunki działalności operacyjnej Fortum
Długoterminowym celem dla Fortum jest funkcjonowanie w obszarze tak zwanej gospodarki solarnej, czyli takiej, gdzie energia produkowana jest głównie z odnawialnych źródeł energii i bez emisji dwutlenku węgla. Uaktualniona strategia Fortum również określa konkretne cele w obszarze zrównoważonego rozwoju. Odpowiedzialne funkcjonowanie firmy w aspekcie społecznym, ekonomicznym i środowiskowym, a zwłaszcza działania na rzecz ograniczenia zmian klimatu pozwalają jej zajmować najwyższe miejsca w światowych rankingach zrównoważonego rozwoju.
"W porównaniu do zeszłorocznej oceny w Dow Jones, poprawiliśmy nasze wyniki we wszystkich kategoriach. W krajach, w których działamy Fortum jest ważnym inwestorem i pracodawcą, co przekłada się na znaczącą rolę w budowaniu lokalnego dobrobytu. Jestem szczególnie zadowolona z naszych wyraźnie lepszych wyników w obszarze odpowiedzialności finansowej spółki. Fortum otrzymała najwyższe oceny w swojej branży za system mierzenia wyników finansowych i system karty wyników" - dodaje Ulla Rehell, Wiceprezes ds. zrównoważonego rozwoju.
Fortum zostało uznane za najlepszą firmę w sektorze energetycznym w kategorii bezpieczeństwa w miejscu pracy, zarządzania relacjami z klientami, a także efektywnego wykorzystaniu zasobów. Doceniono również prowadzoną przez Fortum weryfikację działań partnerów biznesowych w zakresie zrównoważonego rozwoju.
Dow Jones Sustainability Index powstaje w rezultacie oceny 2, 5 tysiąca największych na świecie spółek w zakresie ich działalności na rzecz zrównoważonego rozwoju. W 2011 w indeksie znalazły się 342 firmy. Carbon Disclosure Leadership Index porównuje 52 spółki i ich podejście do zmian klimatycznych z indeksu Global 500.

Dodatkowych informacji udziela:
Izabela Van den Bossche
Dyrektor ds. Komunikacji w Polsce i krajach Bałtyckich, Fortum
Tel: + 48 (22) 46 34 050
izabela [kropka] vandenbossche [małpa] fortum [kropka] com