komunikat prasowy

Fortum podsumowuje pierwszy rok działalności EC Częstochowa

09 Wrzesień 2011, 00:00

EC Częstochowa, dysponująca najnowocześniejszymi rozwiązaniami technologicznymi, została uruchomiona jesienią 2010 roku, kosztem 530 mln zł. Elektrociepłownia o mocy 120 MW cieplnych i 64 MW elektrycznych wyprodukowała przez niecały rok (dane od października 2010 do sierpnia 2011) 486 GWh ciepła i 261 GWh prądu. Dzięki nowej elektrociepłowni, Fortum zaopatruje w ciepło ok. 180 tys. osób, czyli ok. 72 proc. mieszkańców Częstochowy.
Według wstępnych założeń, udział biomasy w produkcji skojarzonej energii elektrycznej i ciepła, miał wynieść 25 proc. Dzięki nowatorskim rozwiązaniom wartość ta wzrośnie pod koniec roku aż do 30 proc. "Większy udział biomasy w procesie produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu, wiąże się z niższą emisją CO₂, dwutlenku siarki i szkodliwych pyłów. Dzięki zastosowaniu biomasy uczestniczymy w rozwoju produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz mamy realny wpływ na środowisko" - tłumaczy Piotr Górnik, Dyrektor ds. Produkcji i Dystrybucji Fortum Power and Heat Polska. Przez rok, w zakładzie zostało wykorzystane około 100 tys. ton biomasy, pochodzącej od lokalnych dostawców - z czego 60 proc. stanowiła biomasa leśna (zrębki drzewne), a 40 proc. biomasa pochodzenia rolniczego.
Produkcja energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu w Elektrociepłowni Częstochowa to nie tylko wyższa efektywność w porównaniu do tradycyjnych elektrowni, ale także znacznie lepsze wyniki w obszarach regulowanych przez restrykcyjne normy w zakresie ochrony środowiska. Częstochowski zakład od roku działa zgodnie z wymogami unijnymi dotyczącymi dopuszczalnego poziomu emisji pyłów i tlenków azotu, które wejdą w życie dopiero w 2016 roku. Rozwiązania technologiczne zastosowane przez Fortum zaowocowały o wiele niższą niż przewidują to standardy unijne emisją dwutlenku węgla i dwutlenku siarki. W przypadku szkodliwych pyłów – ten wskaźnik jest blisko dziesięciokrotnie niższy niż dopuszczalna norma.
W najbliższym czasie Fortum planuje dalsze inwestycje technologiczne, które mają wpłynąć na poprawę środowiska naturalnego oraz zwiększyć bezpieczeństwo i efektywność energetyczną. Nową inwestycją w mieście będzie przepompownia, która pozwoli odciążyć, używane do tej pory, starsze i mniej efektywne instalacje . Jej koszt planowany jest na ok. 2 mln zł. W najbliższym czasie wokół elektrociepłowni planuje się podwyższenie muru przeciwpyłowego, który uniemożliwi przedostawanie się pyłów poza teren zakładu.

Więcej informacji udziela:
Roman Jamiołkowski
Rzecznik prasowy
Fortum Power and Heat Polska
tel:+48 662 183 746
roman [kropka] jamiolkowski [małpa] fortum [kropka] com