komunikat prasowy

Fortum i DCNS podejmą wspólne prace nad energią z fal we Francji

17 Październik 2011, 00:00

Przedsięwzięcie wpisuje się w strategię Fortum, która zakłada wykorzystywanie niskoemisyjnych odnawialnych rozwiązań energetycznych, a także stawia na efektywne użycie zasobów oraz bezpieczeństwo energetyczne. DCNS zaś chce odegrać wiodącą rolę we wschodzącej na razie dziedzinie, jaką jest produkcja odnawialnej energii z fal morskich. Stanowi ona integralną część strategii firmy, a także stwarza znaczące możliwości dla jej długofalowego wzrostu.
"Potencjał energii z fal uzasadnia nakłady inwestycyjne na elektrociepłownie wykorzystujące ten rodzaj energii. Jesteśmy przekonani, że tego typu instalacje odegrają znaczącą rolę w systemie energii odnawialnej następnej generacji. Fortum wykorzystała okazję do przetestowania technologii we współpracy z DCNS, ponieważ umożliwi to obu spółkom wymianę wzajemnie uzupełniającej się specjalistycznej wiedzy z tej dziedziny" – powiedział Matti Ruotsala, wiceprezes Fortum. "Wspólne prace nad modelowym przedsięwzięciem w zakresie wykorzystania energii z fal we Francji w nadchodzących miesiącach, umożliwią nam zrobienie istotnego kroku w pracach badawczo-rozwojowych nad przyszłością tego źródła energii" - dodał.
"Jesteśmy bardzo zadowoleni z rozpoczęcia współpracy z liderem rynku energetycznego. Kooperacja przyczyni się do popularyzacji energii z fal, odgrywającej istotną rolę na rynku energii odnawialnej. DCNS posiada wiedzę niezbędną do tego, aby zapewnić firmie Fortum odpowiednie rozwiązania przemysłowe" – stwierdził Bernard Planchais, wiceprezes i dyrektor ds. operacyjnych DCNS. "DCNS przy współpracy z firmą Fortum chce odegrać kluczową rolę na tym rynku, realizując wspólne przedsięwzięcia będące pierwszym krokiem do przejścia na skalę przemysłową" - dodał.
Fortum prowadzi prace nad rozwojem energii z fal już od 2007 r. Obecnie spółka uczestniczy w dwóch przedsięwzięciach wdrażających tego typu rozwiązania. Oba mają na celu wybudowanie pokazowych elektrociepłowni w Szwecji i Portugalii. Technologia energii z fal morskich jest przedmiotem badań
w Szwecji, zaś technologia energii przybrzeżnej - w Portugalii, we współpracy z fińską spółką AW-Energy. Obecnie rozpatrywane jest ewentualne wykorzystanie WaveRoller, technologii opracowanej przez AW-Energy, przy francuskim przedsięwzięciu Fortum i DCNS.
Fortum jest liderem w produkcji energii wolnej od dwutlenku węgla: w 2010 r. 86 proc. energii wytworzonej przez Fortum było wolne od CO2. Celem spółki jest też udział w zmniejszaniu we Francji zapotrzebowania na węgiel. Z tego właśnie powodu Fortum zamierza wziąć udział w postępowaniach przetargowych na odnowienie koncesji na energię wodną we Francji, zgodnie z zapowiedzią z końca ubiegłego roku.
DCNS to firma przemysłowa, zajmująca się badaniem całej gamy morskich technologii energii odnawialnej, począwszy od pływających morskich turbin wietrznych i turbin napędzanych falami morskimi po OTEC (technologię odzyskiwania energii cieplnej zgromadzonej w wodach oceanu) i konwertery falowe. Bazując na swoich technologiach, możliwościach przemysłowych i wiedzy specjalistycznej, DCNS obejmuje swoją działalnością pełny cykl tych nowych systemów wytwarzania energii: koncepcję, budowę oraz utrzymanie. W styczniu DCNS nabył 8-procentowy pakiet w OpenHydro, wiodącej firmie w dziedzinie odnawialnej energii pływowej w celu umożliwienia obu spółkom połączenia swoich atutów w zakresie inżynierii morskiej na rynku energii pływowej. Ponadto, DCNS planuje opracowanie i wybudowanie pilotażowego oceanicznego zakładu energii cieplnej na Martynice oraz dostarczy prototyp usytuowany na lądzie dla La Réunion.