komunikat prasowy

Fortum liderem rankingu Nordic Climate Index

21 Październik 2011, 00:00

Koncern Fortum już piąty raz z rzędu pojawił się w rankingu CDP Nordic Carbon Disclosure Leadership Index. Obejmuje on łącznie 26 przedsiębiorstw i jest kluczowym elementem rocznego raportu CDP Nordic 260, który został dziś opublikowany w Sztokholmie. CDP reprezentuje 551 inwestorów instytucjonalnych, których aktywa wynoszą łącznie 71 trylionów dolarów.
W trakcie ceremonii ogłoszenia wyników, Anne Brunila, Wiceprezes Zarządu ds. Korporacji i Zrównoważonego Rozwoju Fortum, przedstawiła priorytety spółki związane z dokonywanymi zmianami w kierunku rozwoju zrównoważonych systemów energetycznych i gospodarki solarnej. Brunila podkreśliła silne zaangażowanie firmy na rzecz zapobiegania zmianom klimatu. Jednocześnie przypomniała o konieczności tworzenia jasnych i spójnych ram prawnych, które w obecnie niepewnej dla wielu krajów sytuacji gospodarczej, są szczególnie istotne.
Według Anne Brunila koniecznymi warunkami dla rozwoju gospodarki solarnej są nieregulowany i przejrzysty rynek energii, zarówno hurtowy jak i detaliczny, a także przewidywalne, kierowane mechanizmami rynkowymi i spójne przepisy środowiskowe oraz polityka energetyczna.
Anne Brunila przytoczyła także pionierskie przykłady inicjatyw podejmowanych przez Fortum na rzecz zrównoważonej gospodarki miejskiej w Sztokholmie: rozwój inteligentnych sieci energetycznych oraz inteligentne systemy ogrzewania oraz chłodzenia w dzielnicy Royal Sea Port w Sztokholmie.
"Dotychczasowe przedsięwzięcia firmy to źródło wielu przykładów innowacyjności. Inwestycje w badania i rozwój przynoszą zamierzone rezultaty – przedsiębiorstwa z krajów nordyckich wykazują, że produkcja może odbywać się przy mniejszym zużyciu energii czy zmniejszeniu wykorzystania ograniczonych zasobów naturalnych." – podsumowała Amanda Haworth Wiklund, Dyrektor CDP Nordic.
Raport Nordic 260 można znaleźć na www.cdproject.net.

Więcej informacji:
Kari Kankaanpää, Sustainability Manager, Climate and Environmental Affairs
Tel. +358 50 45 32330, kari [kropka] t [kropka] kankaanpaa [małpa] fortum [kropka] com