komunikat prasowy

Jaka jest przyszłość EC Szombierki?

24 Listopad 2011, 00:00

Zarząd Fortum Power and Heat Polska od momentu zakupu elektrociepłowni Szombierki w styczniu 2011 r. deklaruje chęć udostępnienia jej społeczności lokalnej dla potrzeb kulturalno-oświatowych. W związku z tym, że elektrociepłownia jest nadal obiektem przeznaczonym do produkcji energii i ciepła oraz nie spełnia norm bezpieczeństwa wymaganych przy organizacji imprez masowych, konieczne było podjęcie decyzji o tymczasowym wstrzymaniu ich organizacji.
W między czasie prowadzone są rozmowy między innymi ze Strażą Pożarną, Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego oraz firmami architektonicznymi w celu określenia zakresu prac, które muszą zostać przeprowadzone, aby obiekt mógł być bezpiecznie wykorzystywany dla organizacji wydarzeń kulturalnych. Jednocześnie podjęto prace modernizacyjne mające na celu poprawę stanu technicznego budynku. Zabezpieczanie obiektu rozpoczęto od uszczelniania dachu oraz naprawy komina i fragmentów elewacji. Wymieniono także przestarzały system ogrzewania.
Na początku października wygasiliśmy w Szombierkach produkcję, w związku z czym możemy rozpocząć procedurę zmiany przeznaczenia obiektu. Jest to dość długa i skomplikowana procedura administracyjna, przy przeprowadzaniu której kluczowe jest wsparcie władz lokalnych. Na szczęście deklarację takiego wsparcia już otrzymaliśmy. Prace modernizacyjne podjęliśmy wcześniej, tak aby po spełnieniu wymogów formalnych jak najszybciej udostępnić obiekt wszystkim zainteresowanym. - powiedziała Izabela Van den Bossche, dyrektor ds. komunikacji w grupie Fortum.
Przedstawiciele Fortum przy aktywnym udziale Prezydenta Miasta Bytom oraz przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego rozpoczęli również proces poszukiwania optymalnych rozwiązań dla zabytkowej elektrociepłowni Szombierki w przyszłości. W obszarze organizacji życia kulturalnego na terenie Szombierek, Fortum może na razie liczyć na pomoc Bytomskiego Centrum Kultury.
"Nasze zaangażowanie w proces modernizacji i zabezpieczania obiektu EC Szombierki, tak aby mógł on służyć celom kulturalno-oświatowym wynika z faktu, że Fortum jest firmą odpowiedzialną społecznie. W naszych działaniach zawsze staramy się w miarę możliwości wspierać realizację projektów w odpowiedzi na potrzeby społeczności lokalnych. Należy jednak pamiętać, że jesteśmy przede wszystkim koncernem energetycznym, który zajmuje się produkcją energii elektrycznej oraz ciepła. Dlatego też musimy znaleźć rozwiązanie dla Elektrociepłowni Szombierki, które pozwoli na właściwe wykorzystanie i zagospodarowanie tego obiektu w przyszłości." - podsumowuje Izabela Van den Bossche.