komunikat prasowy

Chłód z ciepła sieciowego- innowacyjny projekt Fortum i Politechniki Wrocławskiej

12 Kwiecień 2012, 00:00

Wyprodukowany w ten sposób chłód zostanie w przyszłości wykorzystany w urządzeniach klimatyzacyjnych w okresie letnim. Dzięki zastosowaniu tej innowacyjnej technologii można będzie zaoszczędzić energię elektryczną, a co za tym idzie – przyczynić się do redukcji emisji gazów cieplarnianych. Do produkcji chłodu naukowcy wykorzystają ciepło powstające przy produkcji energii elektrycznej, które normalnie poza sezonem grzewczym, nie znalazłoby szerokiego zastosowania.

„Innowacyjna technologia produkcji chłodu sieciowego, nad którą będziemy wspólnie pracować
z Politechniką Wrocławską otworzy zupełnie nowe możliwości wykorzystania infrastruktury elektrociepłowniczej. Wierzymy, że już w najbliższym czasie będziemy mogli masowo wdrażać rozwiązania na niej oparte,” –
mówi Zbigniew Chmielewski, Manager ds. rozwoju inwestycji w Fortum Power and Heat Polska.

Wytwarzanie energii elektrycznej oraz cieplnej w skojarzeniu pozwala na osiągnięcie bardzo wysokiej efektywności produkcji w porównaniu z tradycyjnymi elektrowniami. W elektrociepłowniach spalając tą samą ilość paliwa produkuje się nie tylko prąd, ale i energię cieplną. Latem jednak, kiedy zapotrzebowanie na ciepło ograniczone jest głównie do podgrzewania ciepłej wody użytkowej zakłady tego typu muszą ograniczać swoją działalność. Dzięki rozwiązaniom, które zapewnią większe zużycie ciepła poza sezonem grzewczym będzie można w większym stopniu zoptymalizować ich pracę.

W ramach współpracy między Politechniką Wrocławską a Fortum, firma udzieli naukowcom wsparcia merytorycznego oraz udostępni im potrzebną infrastrukturę do prowadzenia badań. Ponadto Fortum umożliwi studentom i absolwentom odbycie praktyk naukowych w swoich zakładach. Dzięki nim uzyskają oni oparty na praktycznych doświadczeniach materiał do prac dyplomowych i habilitacyjnych. Dotychczas, dzięki współpracy Fortum z Politechniką Częstochowską, otwarto już trzy przewody doktorskie.

„Bardzo cieszymy się, że możemy przyczynić się do rozwoju zawodowego naukowców z jednej z najlepszych polskich uczelni technicznych i wykorzystać ich potencjał do prac nad innowacyjnymi rozwiązaniami w energetyce”.– mówi Izabela Van den Bossche, z komunikacji korporacyjnej koncernu Fortum.