komunikat prasowy

Fortum wspiera inicjatywę „Bettercoal”

24 Kwiecień 2012, 00:00

„Bettercoal” to niezależna organizacja non-profit, która została oficjalnie powołana do życia 18 kwietnia przez członków założycieli - m.in. DONG Energy, EDF, Enel, E.ON, GDF SUEZ, RWE i Vattenfall. Fortum jest natomiast pierwszą firmą, która przystępuje do tej inicjatywy.

"Zrównoważona produkcja oraz zaopatrzenie w paliwo, a zwłaszcza pozyskiwanie paliw kopalnych i biomasy, stało się sprawą szczególnie istotną w branży energetycznej. Wydobycie węgla może być dziś wyzwaniem z uwagi na zaostrzoną politykę ochrony środowiska. Niezbędna jest więc organizacja wspólnych działań i inicjatyw branżowych. Zrównoważony rozwój jest integralną częścią strategii oraz zarządzania łańcuchem dostaw Fortum. Jesteśmy aktywnym uczestnikiem toczącego się właśnie dialogu na rzecz odpowiedzialnego pozyskiwania paliwa" - mówi Ulla Rehell, wiceprezes ds. Zrównoważonego Rozwoju, Fortum.

Inicjatywa oparta jest na Kodeksie Bettercoal, bazującym na istniejących standardach stosowanych w górnictwie. Określają one społeczne, środowiskowe i etyczne zasady, do których muszą się dostosować firmy zajmujące się wydobywaniem węgla. W najbliższej przyszłości fundacja „Bettercoal” planuje opracowanie odpowiednich narzędzi, umożliwiających zbudowanie potencjału do dalszego, jeszcze efektywniejszego wspomagania dostawców węgla. „Bettercoal” działa w ścisłej współpracy z firmami sektora przemysłowego, wśród których znajdują się zarówno zakłady górnicze, jak i pojedynczy operatorzy.

"Nasi członkowie są świadomi potencjalnego negatywnego wpływu działań wydobywczych. Musimy mieć pewność, że nasz węgiel pochodzi z kopalń, które biorą pełną odpowiedzialność za ochronę pracowników, lokalnych społeczności oraz środowiska. Właśnie dlatego stworzyliśmy inicjatywę „Bettercoal ", mówi Joachim Lochte, Prezes Zarządu Bettercoal.

Firma Fortum chce się stać spółką energetyczno-ciepłowniczą, która nie emituje dwutlenku węgla. Inicjatywa „Bettercoal” jest istotnym krokiem na drodze do realizacji tego ważnego dla firmy celu. W 2011 roku 85% energii elektrycznej wyprodukowanej przez Fortum w Unii Europejskiej było wolnych od emisji CO2.

„Fortum mocno wspiera inicjatywy związane ze zrównoważonym rozwojem zwłaszcza w zakresie produkcji energii elektrycznej i ciepła w sposób najbardziej przyjazny człowiekowi i środowisku. Zgodnie z naszą strategią modernizujemy istniejące oraz inwestujemy w nowe elektrociepłownie w Polsce, w których wykorzystujemy paliwa lokalne. Produkcja energii w elektrociepłowniach jest jednym z najbardziej efektywnych sposobów i doskonale wpisuje się w strategię zrównoważonego rozwoju – dlatego tak ważnym aspektem jest korzystanie z węgla i biomasy, które są pozyskiwane i transportowane w sposób odpowiedzialny.” – komentuje Krzysztof Karolczyk, Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju. Fortum Power and Heat Polska.