komunikat prasowy

Fortum zainwestuje 20 mln zł w modernizację i rozbudowę sieci ciepłowniczej we Wrocławiu

11 Maj 2012, 00:00

Celem prac modernizacyjnych i inwestycyjnych podejmowanych co roku między sezonami grzewczymi przez Fortum, jest zagwarantowanie bezpiecznej dystrybucji ciepła w kolejnym sezonie. Wrocławska sieć ciepłownicza pokrywa obecnie około 60% powierzchni miasta. Jej dalsza rozbudowa umożliwi korzystanie z bezpiecznego i ekologicznego ciepła sieciowego większej ilości mieszkańców.

Na koniec 2011 roku łączna długość sieci ciepłowniczej we Wrocławiu wyniosła prawie 500 km. Nowoczesne rury preizolowane, wyposażone w systemy wykrywania potencjalnych awarii, stanowiły pod koniec ubiegłego roku prawie połowę długości całej sieci. Jest to bardzo dobry wynik na tle innych polskich miast, gdzie udział sieci preizolowanych stanowi około 1/3 jej długości.

W 2011 roku na modernizację blisko 2300 m sieci Fortum wydało we Wrocławiu ponad 4,5 mln zł. Powstało także ponad 6000 m nowych przyłączy za kwotę około 10,9 mln zł. Łączny koszt inwestycji w sieć w poprzednim roku wyniósł ponad 15,5 mln zł. W tej chwili ponad 55 proc. sieci we Wrocławiu ma mniej niż 20 lat, a blisko 20 proc. mniej niż 10 lat.