komunikat prasowy

Fortum wśród światowych liderów dbających o zrównoważony rozwój

14 Wrzesień 2012, 00:00

W rankingu Carbon Disclosure Leadership Index (CDLI), obejmującym firmy najefektywniej ograniczające emisję dwutlenku węgla, Fortum otrzymało rekordowo wysokie oceny, uzyskując 98 punktów na 100 możliwych. Dodatkowo dziesiąty rok z rzędu fiński koncern energetyczny znalazł się w Dow Jones Sustainability Index (DJSI World) – jednym z najważniejszych wskaźników odpowiedzialnych społecznie inwestycji. Szczególnej poprawie uległy wyniki w zakresie odpowiedzialności społecznej.

„Zrównoważony rozwój stanowi główny punkt naszej strategii, a przeciwdziałanie zmianom klimatycznym nadal będzie dla Fortum kwestią fundamentalną, pomimo panującej obecnie recesji. Fortum to inwestor oraz pracodawca, który aktywnie działa na rzecz lokalnych społeczności. Cieszę się niezmiernie, iż nasze wzmożone wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju zostały docenione” – mówi Anne Brunila, Wiceprezes ds. Relacji Korporacyjnych i Strategii w Fortum.

Oprócz zarządzania łańcuchem dostaw, w porównaniu do zeszłorocznej oceny Dow Jones, firma Fortum osiągnęła bardzo dobre wyniki w kilku obszarach odpowiedzialności społecznej, takich jak organizacja pracy oraz angażowanie udziałowców. Od wielu już lat, zdrowie oraz bezpieczeństwo pracowników stanowią priorytet Fortum, co również zostało wysoko ocenione. Jako znaczący nabywca towarów i usług, firma Fortum odnowiła swoje praktyki w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw, a w 2012 roku rozpoczęła audyty dostawców.

Koncern energetyczny Fortum znacząco poprawił także swoje wyniki w zakresie zarządzania środowiskowego, różnorodności biologicznej oraz kwestiach związanych z klimatem. W sierpniu 2012 roku, OAO Fortum w Rosji uzyskał certyfikat ISO 14001. Fortum uznano za lidera w zakresie zarządzania relacjami z klientem, systemu pomiaru wyników finansowych oraz systemu karty wyników. Uznanie zyskało również zarządzanie zgodnością, włącznie z wprowadzeniem poprawionego Kodeksu Postępowania.

Fortum to jedyny dystrybutor energii elektrycznej w krajach nordyckich, który znalazł się w indeksach DJSI World oraz CDLI.

Dow Jones Sustainability Index ocenia działania na rzecz zrównoważonego rozwoju 2500 największych światowych firm z 58 sektorów. W 2012 roku do indeksu wybrano łącznie 340 firm. Carbon Disclosure Leadership Index porównuje 51 firm oraz ich działania związane z kwestiami dotyczącymi klimatu z indeksu Global 500.