komunikat prasowy

Fortum wspiera ideę zrównoważonego rozwoju w Polsce

06 Listopad 2012, 00:00

Zrównoważony rozwój jest fundamentem strategii firmy Fortum i jest realizowany w trzech obszarach: ekonomicznym, ekologicznym oraz społecznym.

Odpowiedzialność ekonomiczna oznacza dla Fortum konkurencyjne i efektywne wytwarzanie niskoemisyjnej energii, m.in. produkując energię elektryczną oraz ciepło w skojarzeniu. Firma konsekwentnie realizuje cele krótko i długoterminowe w tym zakresie będąc jedną z najlepiej wycenianych spółek sektora energetycznego w Europie.

Odpowiedzialność ekologiczna w wykonaniu Fortum to przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. W tym celu firma skupia się na zwiększeniu efektywności energetycznej, a w długotrwałej perspektywie planuje stać się przedsiębiorstwem energetyczno-ciepłowniczym nie emitującym dwutlenku węgla. W 2011 roku ponad 85% energii w krajach Unii Europejskiej Fortum wyprodukowało bez emisji CO2. Firma stawia także na badania i rozwój technologii bezpiecznych dla środowiska. W Polsce współpracuje w tym zakresie między innymi z Politechniką Częstochowską oraz Politechniką Wrocławską.

Odpowiedzialność społeczna leży u podstaw działań Fortum we wszystkich krajach, w których firma jest obecna. W Polsce Fortum ściśle współpracuje z lokalnymi społecznościami głównie na Górnym i Dolnym Śląsku. Okoliczni mieszkańcy mają możliwość zwiedzania elektrociepłowni podczas Dni Otwartych Fortum. W ramach działań na rzecz lokalnych społeczności Fortum współpracuje z organizacjami i fundacjami, inicjując programy wyrównujące szanse dzieci i młodzieży, polegające na wsparciu ich w rozwoju talentów oraz realizacji marzeń. W 2012 roku firma zrealizowała m.in. programy „Fortum dla Śląskich Dzieci” oraz „Z Hałdy do Skandynawii” z Fundacją Ulica. W październiku bieżącego roku Fortum przyznało najbardziej utalentowanym młodym Ślązakom 39 stypendiów w czterech blokach tematycznych: muzycznym, plastycznym, dziennikarskim i fotograficznym. Z myślą o edukacji przyszłych pokoleń Fortum wprowadziło także projekty skierowane do szkół. Najważniejsze z nich to Gra Energetyczna oraz Scenariusze Energia Edukacji, opracowane wraz z Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Poprzez współpracę z Forum Odpowiedzialnego Biznesu Fortum chce podzielić się swoimi doświadczeniami w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz czerpać inspiracje od innych. Dzięki temu firma zamierza również wspierać rozwój tej koncepcji w Polsce.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest najstarszą i największą organizacją pozarządową w Polsce, która zajmuje się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób. FOB działający od 2000 roku pełni rolę rzecznika prowadzenia biznesu w sposób odpowiedzialny, czyli biorący pod uwagę wpływ przedsiębiorstwa na środowisko i społeczeństwo. Celem organizacji jest wyznaczanie trendów odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju w Polsce.