komunikat prasowy

Ponad 1,9 mln GJ ciepła i blisko 6,5 mln zł na inwestycje Fortum podsumowuje sezon grzewczy w Częstochowie

10 Maj 2013, 00:00

W okresie od października 2012 roku do kwietnia 2013 roku Fortum dostarczyło częstochowianom ponad 1,9 mln  GJ ciepła. W poprzednim okresie grzewczym (2011/2012) ilość dostarczonego ciepła była na porównywalnym poziomie.

Najwięcej, bo aż ponad 15 tys. GJ ciepła, właściciel miejskiej sieci ciepłowniczej w Częstochowie dostarczył 23 marca, gdy średnia temperatura w ciągu 24 godzin wyniosła -10,1°C. Zużycie ciepła tego dnia było o ok. 60 proc. większe od średniej dobowej dla całego okresu grzewczego w Częstochowie (ok. 9,5 tys. GJ).

Fortum stale modernizuje sieć i inwestuje w jej rozbudowę. W 2012 roku zmodernizowano 2,1 km sieci za kwotę 1,4 mln zł. Ponadto koncern zbudował 550 m nowych przyłączy, których koszt wyniósł ponad pół miliona zł. Fortum podpisało również umowy przyłączeniowe z nowymi klientami na łączną moc 6 MW.

W elektrociepłowni Fortum w Częstochowie, będącej jednym z najnowocześniejszych tego typu zakładów w Polsce i naszej części Europy, zainwestowano 4,5 mln zł. Najważniejszym projektem było zwiększenie mocy turbogeneratora o dodatkowe 5 MW.

W czerwcu 2012 roku zwiększył się udział biomasy w produkcji energii do 35 proc. i utrzymuje się do tej pory na tym poziomie.

„Większy udział biomasy w procesie produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu, wiąże się z niższą emisją dwutlenku węgla, dwutlenku siarki i szkodliwych pyłów. Dzięki zastosowaniu biomasy uczestniczymy w rozwoju produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz mamy realny wpływ na środowisko” - tłumaczy Piotr Górnik, dyrektor ds. produkcji i dystrybucji Fortum.

W poprzednim roku w elektrociepłowni wykorzystano ponad 200 tys. ton biomasy z czego, zgodnie z wymogami prawnymi ponad 55 proc. stanowiła biomasa pochodzenia rolniczego. Fortum nie wyklucza, że docelowo będzie musiała całkowicie przejść na spalanie biomasy jeśli nowe regulacje prawne spowodują ograniczenie wsparcia dla współspalania.

W 2013 roku w Częstochowie firma Fortum planuje zainwestować ponad 10 mln zł. 6,5 mln zł pochłoną inwestycje na terenie elektrociepłowni, m.in. prace związane ze zwiększeniem spalania biomasy oraz przebudowa parkingu. Natomiast na modernizację sieci ciepłowniczej planujemy przeznaczyć ponad 1,6 mln zł, a na inwestycje w nowe przyłączenia – ponad 2 mln zł.

„Prace inwestycyjne i modernizacyjne podejmowane przez Fortum mają zapewnić bezpieczną dystrybucję ciepła mieszkańcom Częstochowy w kolejnym sezonie grzewczym. W tym roku zamierzamy zmodernizować sieci i komory ciepłownicze. Największe inwestycje czekają nas na ulicach Mireckiego, Prusa i Bienia. Wymieniamy tam rury na nowoczesne, preizolowane.” – mówi Piotr Górnik z Fortum.

Fortum rozpoczęło również projekt dostarczania częstochowianom ciepłej wody użytkowej. Woda na potrzeby użytku domowego będzie podgrzewana w węźle ciepłowniczym, a nie – jak dotychczas – przez indywidualne piece gazowe zainstalowane w mieszkaniach. Dzięki temu istotnie zwiększy się wygoda i bezpieczeństwo mieszkańców. W pierwszym etapie Fortum planuje włączenie do projektu sześciu bloków mieszkalnych.

Na koniec 2012 roku łączna długość sieci ciepłowniczej w Częstochowie wyniosła 185 km. Nowoczesne rury preizolowane wysokoparametrowe, wyposażone w systemy wykrywania wilgoci, a przez to zapewniające najbardziej komfortową dystrybucję ciepła, stanowiły pod koniec ubiegłego roku 34 proc. długości całej sieci. Wynik ten jest zgodny ze średnią krajową, gdzie udział sieci preizolowanych stanowi ok. 1/3 jej długości.

Dalszych informacji udziela:
Jacek Ławrecki
Rzecznik prasowy
Fortum Power and Heat Polska


tel:+48 662 183 746


jacek [kropka] lawrecki [małpa] fortum [kropka] com