komunikat prasowy

Ponad 7 mln zł na inwestycje w elektrociepłowniach. Fortum podsumowuje 2012 rok w Zabrzu i Bytomiu.

08 Maj 2013, 00:00

W zabrzańskiej elektrociepłowni w ubiegłym roku firma Fortum kontynuowała rozpoczętą rok wcześniej kompleksową modernizację pomieszczeń dla pracowników (koszt całej inwestycji wyniósł 1,25 mln zł), a 523 tys. zł pochłonęło zakończenie rozpoczętej w 2011 roku budowy systemu zabezpieczeń przeciwwybuchowych chroniących instalację dostarczania paliwa do kotłów (koszt całej inwestycji wyniósł 1,57 mln zł).

Zainwestowana przez Fortum w 2012 roku w Bytomiu kwota głównie przeznaczona została na realizację nowatorskiej instalacji rozpałkowej kotłów wykorzystującej płynny gaz ziemny (LNG). Prowadzono również prace zmierzające do podniesienia warunków bezpieczeństwa pracy, w tym budowę systemu zabezpieczeń przeciwwybuchowych chroniących instalację dostarczania paliwa do kotłów.

„Nowa instalacja w Elektrociepłowni Miechowice jest pierwszą wykorzystującą ciekły gaz ziemny do rozpalania kotłów w Polsce. Możliwość rozpalania gazem zamiast pyłem węglowym to przede wszystkim gwarancja bezpieczeństwa i zwiększenie efektywności  – kocioł szybciej się uruchamia. Dodatkowo dzięki tej inwestycji od początku sezonu grzewczego udało się uniknąć emisji CO2 o prawie 300 ton.” – mówi Piotr Górnik, Prezes Zarządu Fortum Bytom i Fortum Zabrze.

Od momentu przejęcia elektrociepłowni w Zabrzu i Bytomiu przez firmę Fortum zmniejszył się poziom wypadkowości. W latach 2006-2010 wynosił on średnio 5 wypadków na rok. Natomiast w latach 2011-2012 był to średnio 1 wypadek rocznie.

W bieżącym roku Fortum zamierza zakończyć produkcję ciepła w Elektrociepłowni Szombierki, która zostanie zastąpiona przez nowy kocioł w Elektrociepłowni Miechowice. Będzie on również stanowił rezerwę dla głównego źródła w Zabrzu. Na temat przyszłości elektrociepłowni Szombierki Fortum w dalszym ciągu prowadzi rozmowy z władzami Bytomia i Urzędem Marszałkowskim. Firmie zależy na wypracowaniu takiego rozwiązania, dzięki któremu obiekt zachowa swoją wartość historyczną i będzie jak najlepiej służył mieszkańcom Śląska. Na początku bieżącego roku Elektrociepłownia Szombierki została wpisana do rejestru zabytków. Znajduje się także na Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego i w związku z tym będzie udostępniona dla zwiedzających w trakcie czwartej edycji Industriady, 8 czerwca 2013.

W 2013 roku Fortum planuje dalsze inwestycje technologiczne, które mają przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo i efektywność energetyczną w istniejących elektrociepłowniach w Zabrzu i Bytomiu. Ich przybliżona wartość przekracza 8 mln zł.

Nasza główna inwestycja w nowe źródło w Zabrzu zabezpieczające bezpieczeństwo dostaw ciepła dla obu miast ciągle czeka na ostateczną wersję nowego prawa energetycznego i prawa o odnawialnych źródłach energii. W międzyczasie wraz z władzami miast i spółkami dystrybucyjnymi podejmujemy działania zabezpieczające dostawy ciepła w okresie przejściowym.” – dodaje Piotr Górnik z Fortum.

Fortum chce w tym roku zrealizować projekt rewitalizacji reprezentacyjnej strefy wejściowej do zabytkowych obiektów Elektrociepłowni w Zabrzu. Realizacja ta będzie inspirowana zwycięska pracą z konkursu zorganizowanego przez Fortum, w którym udział wzięli studenci Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

 

Dalszych informacji udziela:

Jacek Ławrecki

Rzecznik prasowy Fortum Power and Heat Polska
tel:+48 662 183 746
jacek [kropka] lawrecki [małpa] fortum [kropka] com