komunikat prasowy

Prawie 1,7 mln GJ ciepła i ponad 10 mln zł na inwestycje. Fortum podsumowuje sezon grzewczy w Płocku.

27 Maj 2013, 00:00

W okresie od 1 października 2012 roku do 31 kwietnia 2013 roku Fortum dostarczyło mieszkańcom Płocka niemal 1,7 mln GJ ciepła. Najwięcej, bo aż 17 176 GJ ciepła, właściciel miejskiej sieci ciepłowniczej dostarczył 5 lutego, gdy średnia temperatura w ciągu 24 godzin wyniosła -18,7°C. Zużycie ciepła tego dnia było dwukrotnie większe od średniej dobowej dla całego okresu grzewczego w Płocku (8665 GJ).

Fortum stale modernizuje sieć i inwestuje w jej rozbudowę. W 2012 roku zmodernizowano2,6 kmsieci za kwotę 2,9 mln zł. Ponadto koncern zbudował3,4 kmnowych odcinków sieci i przyłączy oraz 24 węzły cieplne za kwotę 7,3 mln zł. Podłączono nowych klientów o łącznej mocy 10 MW, w tym 6,5 MW to istniejące budynki, które dotychczas były zasilane z kotłowni olejowych, gazowych lub węglowych Włączenie ich do sieci oznacza redukcję emisji dwutlenku węgla, pyłu i innych zanieczyszczeń.

Na koniec 2012 roku łączna długość sieci ciepłowniczej w Płocku wyniosła135,07 km. Nowoczesne rury preizolowane wysokoparametrowe, wyposażone w systemy wykrywania wilgoci, a przez to zapewniające najbardziej komfortową dystrybucję ciepła, stanowiły pod koniec ubiegłego roku prawie 21 proc. długości całej sieci.

W 2013 roku w Płocku Fortum planuje zainwestować 6 mln zł. Na modernizację sieci i komór ciepłowniczych firma przeznaczy 2,6 mln zł, a na inwestycje w nowe przyłączenia – ponad 3,4 mln zł. Prace mają zapewnić bezpieczną dystrybucję ciepła mieszkańcom Płocka w kolejnym sezonie grzewczym. Fortum zrealizuje nowe przyłączenia na łączną moc 7,5 MW. Planowane jest m.in. przyłączenie budynku Komendy Miejskiej Policji, budynków na Starym Mieście w rejonie ul. Bielskiej oraz nowych obiektów na osiedlu Podolszyce.

Fortum w Płocku oferuje również możliwość odkupienia od dużych odbiorców – firm, instytucji i zarządców budynków wielorodzinnych – węzłów cieplnych. Firma w takim przypadku przejmuje pełną odpowiedzialność za węzeł, zapewniając całodobowy i profesjonalny serwis urządzeń pod bezpłatnym numerem pogotowia ciepłowniczego 993. Modernizacja odkupionych węzłów uwzględniona jest w planach inwestycyjno-remontowych, a jej zakres - prócz wymiany głównych urządzeń węzła - obejmuje również montaż układów automatycznej regulacji, które służą do optymalizacji poboru ciepła, a przez to przekładają się na oszczędności dla odbiorców.

Fortum w Płocku jest lokalnym liderem w zakresie przesyłu i dystrybucji oraz obrotu handlowego ciepłem. Z usług firmy korzysta około 80 proc. mieszkańców miasta.

Dalszych informacji udziela:

Jacek Ławrecki

Rzecznik prasowy
Fortum Power and Heat Polska
tel:+48 662 183 746
jacek [kropka] lawrecki [małpa] fortum [kropka] com