komunikat prasowy

Fortum inwestuje w rozwiązania zmniejszające emisję CO2 Inauguracja elektrociepłowni opalanej biomasą w Järvenpää

17 Czerwiec 2013, 00:00

Elektrociepłownia w Järvenpää, którą otwarto 14 czerwca, produkuje energię cieplną dla ok. 34 000 mieszkańców miejscowości Tuusula i Järvenpää oraz energię elektryczną na potrzeby krajowej sieci energetycznej. Roczna produkcja elektrociepłowni wynosi ok. 280 GWh energii cieplnej oraz ok. 130 GWh energii elektrycznej. Ilość wytwarzanego ciepła odpowiada rocznemu zapotrzebowaniu ok. 31  tys. średnich fińskich gospodarstw domowych.

Jednym z filarów strategii Fortum jest produkcja energii cieplnej i elektrycznej w skojarzeniu. Jest to wysoce wydajna energetycznie forma produkcji, wiążąca się z niskim poziomem emisji. Warto dodać, że Fortum wykorzystuje najwięcej biomasy do produkcji energii w regionie bałtyckim.” – mówi Dyrektor Finansowy Fortum, Markus Rauramo.

Zakład wykorzystuje wyłącznie biomasę – głównie resztki i odpady z przemysłu leśnego, takie jak trociny czy kora drzewna, pozyskiwane lokalnie w promieniu ok.100 km. W razie potrzeby może on jednak być zasilany torfem oraz gazem ziemnym. Wartość inwestycji Fortum w zakład Järvenpää to ok. 80 mln euro.

Otwarta sieć ciepłownicza w Espoo umożliwi szpitalowi optymalizacje gospodarki energią cieplną. Szpital będzie mógł nie tylko kupować ciepło z miejskiej sieci, ale także sprzedawać wytworzone u siebie ciepło odpadowe, które za pośrednictwem sieci trafi do innych odbiorców. Dzięki temu zostanie ograniczona emisja CO2 w regionie. Szacuje się, że możliwe do wykorzystania ciepło odpadowe to 10% całego zapotrzebowania na ciepło w Espoo.

Nie tylko szpitale, ale także centra handlowe, zakłady przemysłowe czy budynki generują duże ilości ciepła, które dotychczas nie było wykorzystywane. Przedsięwzięcie w Espoo to pierwszy krok w Finlandii w kierunku otwarcia sieci ciepłowniczych i umożliwienia tym podmiotom sprzedaży nadwyżek ciepła.

W ciągu ostatnich trzech lat Fortum zainwestowało blisko 300 mln euro w niskoemisyjną produkcję energii w rejonie metropolitarnym Helsinek. W ich wyniku emisje pochodzące z produkcji energii cieplnej ulegną zmniejszeniu w regionie o ok. 70%.

Dalszych informacji udziela:

Jacek Ławrecki

Rzecznik prasowy
Fortum Power and Heat Polska
tel:+48 662 183 746
jacek [kropka] lawrecki [małpa] fortum [kropka] com