komunikat prasowy

Termoizolacja może obniżyć koszty ogrzewania nawet o 50 procent! Raport Fortum z badań kamerą termowizyjną domów we Wrocławiu

25 Czerwiec 2013, 00:00

Ze zdjęć przeprowadzonych kamerą termowizyjną przez ekspertów Fortum wynika, że 21 z 95 przebadanych domów jednorodzinnych może pochwalić się dobrą izolacją termiczną. Aż 43 budynki mają słabą lub bardzo słabą izolację, a tym samym wykazują duże straty ciepła. Nawet domy, które poddano pracom termoizolacyjnym, nie zawsze były odpowiednio zabezpieczone. Najważniejsze elementy wymagające poprawy to niedostateczna izolacja: nadproży nad oknami i balkonami, płyt balkonowych, części piwnicznych budynków oraz bram garażowych.

Celem przeprowadzonej przez Fortum analizy jest uzmysłowienie wrocławianom, że odpowiednio przeprowadzona izolacja domu oznacza efektywne wykorzystanie energii cieplnej, a przez to mniejsze rachunki. Nasze badania wykazały, że do ogrzania 1 m2 odpowiednio izolowanego domu w ciągu ostatniego roku potrzeba było około 0,35 GJ ciepła. W przypadku budynków ze złą izolacją wartość ta wyniosła 0,77 GJ, a najbardziej energochłonne obiekty zużyły aż 1,2 GJ ciepła na 1 m2ogrzewanej powierzchni!” – mówi Tomasz Śmilgiewicz, dyrektor sprzedaży w Fortum.

Termowizja wykazała, że niedostateczną izolacją charakteryzują się pewne wspólne elementy badanych domów. Są to m.in. betonowe nadproża nad oknami, które mają zdecydowanie wyższą temperaturę niż pozostałe części ścian. W ten sposób tworzy się tzw. liniowy mostek termiczny, przez który ucieka ciepło. Liniowe mostki termiczne specjaliści zaobserwowali także na złączeniach elementów konstrukcyjnych budynków (np. ściany i stropy), zarówno tych ocieplonych, jak i niedocieplonych. Typowym miejscem występowania mostków liniowych, które dają efekt „przemarzania” ścian, a tym samym pojawiania się na niej wilgoci, są płyty stropów balkonowych. Istotnym zagadnieniem okazały się również bramy garażowe, najczęściej pozbawione jakiejkolwiek izolacji termicznej. Innym często diagnozowanym w trakcie prowadzenia badań problemem był brak izolacji części piwnicznej budynku, co powoduje duże odprowadzanie ciepła, a podłoga na parterze takiego domu jest zawsze zimna. Wśród budynków ocieplonych styropianem, Fortum zaobserwowało wadę określaną jako „punktowy mostek termiczny”. Styropian montowany jest do ścian budynku poprzez klejenie i dodatkowo mocowany specjalnymi kołkami, które w trakcie prac montażowych powinny być odpowiednio zabezpieczone. W przypadku niewykonania tej czynności stalowe kołki pobierają ciepło i odprowadzają je na zewnątrz.

„Poprawienie izolacji 43 najbardziej zaniedbanych obiektów z badania Fortum oznaczyłoby zmniejszenie rocznego poboru energii o blisko 2200 GJ ciepła i oszczędności na poziomie ponad 102 tysięcy zł. To także ograniczenie zużycia węgla o 150 ton, a przez to ograniczenie emisji do atmosfery o prawie 300 ton CO2 oraz innych zanieczyszczeń pyłowo-gazowych.” – dodaje Tomasz Śmilgiewicz z Fortum.

Wyniki analizy firmy Fortum nie bez powodu publikowane są właśnie teraz. Nadchodzące lato daje możliwość spokojnego przygotowania się do kolejnego sezonu grzewczego.

Termowizja jest dziedziną nauki zajmującą się rejestrowaniem promieniowania podczerwonego, emitowanego przez wszystkie obiekty o temperaturze wyższej od zera bezwzględnego (-273°C). Termowizja pozwala na określenie z dużą dokładnością tych miejsc, w których występują anomalie temperaturowe, dlatego   często wykorzystuje się ją w budownictwie, m.in. do lokalizacji miejsc powodujących straty ciepła.

Dalszych informacji udziela:

Jacek Ławrecki

Rzecznik prasowy
Fortum Power and Heat Polska
tel: +48 662 183 746
jacek [kropka] lawrecki [małpa] fortum [kropka] com