komunikat prasowy

Fortum otwiera na Łotwie elektrociepłownię opalaną biomasą

11 Wrzesień 2013, 00:00

Łotewska elektrociepłownia Fortum o mocy 23 MW energii elektrycznej i 45 MW energii cieplnej będzie opalana zrębkami drzewnymi. Zastępując dotychczasową gazową produkcję ciepła w Jelgavie, zakład przyczyni się do redukcji emisji dwutlenku węgla o około 44 000 ton w porównaniu z rokiem 2010. W ciągu roku zakład Fortum będzie produkować 110 GWh energii elektrycznej oraz 230 GWh ciepła. Zastosowana technologia daje możliwość użycia również innych, stałych paliw odnawialnych, takich jak torf czy odpady drzewne.

Produkcja energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu jest jednym z fundamentów strategii Fortum. Jest ona efektywna energetycznie i kosztowo, a przy wykorzystaniu paliw odnawialnych – wolna od emisji dwutlenku węgla”, powiedział Markus Rauramo, CFO Fortum. „Jednoczesna budowa identycznej elektrociepłowni Fortum w fińskim mieście Järvenpää, umożliwiła racjonalne wykorzystanie zasobów i wiedzy, a także zapewniła dostęp do najnowocześniejszych technologii w Jelgavie”, dodał.

Budowa elektrociepłowni w Jelgavie rozpoczęła się w sierpniu 2011 r. i do momentu ukończenia pochłonęła 570 000 godzin pracy. Priorytetem podczas całego projektu było zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom – w trakcie budowy zanotowano jedynie jedno zdarzenie, które spowodowało absencję w pracy.