komunikat prasowy

Miejska sieć ciepłownicza w Częstochowie przygotowana do sezonu grzewczego

05 Listopad 2013, 00:00

Właściciel miejskiej sieci ciepłowniczej stale modernizuje sieć i inwestuje w jej rozbudowę. Od początku 2013 roku zainwestowano około 2 mln zł w wymianę niemal2 kmsieci kanałowej na nowoczesną sieć preizolowaną. Największe inwestycje przeprowadzone zostały na ulicach Bohaterów Katynia, Mireckiego, Prusa i Racławickiej. Działania modernizacyjne objęły również 11 węzłów, co pochłonęło kolejny 1 mln zł. W celu optymalizacji pracy sieci Fortum uruchomiło system Termis Operations, za kwotę 0,6 mln zł.

Narzędzie to zapewnia stały nadzór nad siecią ciepłowniczą. Dodatkowo umożliwia wykonywanie różnego rodzaju symulacji i analiz.  ,. Dzięki niemu Fortum ma pełną informację dotyczącą parametrów dostawy ciepła do odbiorców Jednak przede wszystkim system pozwala na zmniejszanie strat  ciepła sieciowego i optymalizacji zużycia energii” – mówi Piotr Górnik, Dyrektor ds. Produkcji i Dystrybucji w Fortum Power and Heat Polska.

Firma Fortum w ciągu pierwszych trzech kwartałów 2013 roku zbudowała ponad1,6 kmnowych przyłączy, których koszt wyniósł 3,3 mln zł. Łączna moc przyłączeń to 5,3 MW. Podłączone  zostały m.in.  Stradom S.A., Izba Skarbowa przy ul. Rejtana oraz budynki mieszkalne przy ul. Garibaldiego, gdzie zlikwidowano kotłownię węglową.

Nakłady inwestycyjne o wysokości 3,3 mln zł objęły również samą częstochowską ciepłownię i elektrociepłownię. Polegały one na budowie nowych kanałów spalinowych w ciepłowni  oraz centralnego systemu odkurzania. Fortum zmodernizowało stację uzdatniania wody i system pobierania próbek biomasy.

Fortum w tym roku w Częstochowie zainwestowało już ponad 10 mln zł. Na inwestycje w nowe przyłączenia i modernizację sieci przeznaczyliśmy ponad 3 mln więcej  niż przewidywaliśmy” – dodaje Piotr Górnik z Fortum.

Fortum rozpoczęło również projekt dostarczania częstochowianom ciepłej wody użytkowej, włączając w tym roku dwa bloki. Firma liczy na rozwój tej formy działalności ze względu na zwiększenie wygody i bezpieczeństwa mieszkańców (ciepła woda użytkowa dostarczana przez Fortum jest podgrzewana w węźle ciepłowniczym, a nie – jak dotychczas – przez indywidualne piece gazowe zainstalowane w mieszkaniach).

 

Dalszych informacji udziela:

Jacek Ławrecki

Rzecznik prasowy
Fortum Power and Heat Polska
tel:+48 662 183 746
jacek [kropka] lawrecki [małpa] fortum [kropka] com