komunikat prasowy

Fortum podsumowuje sezon grzewczy: ponad 11,3 mln GJ ciepła i niemal 36 mln zł inwestycji

22 Maj 2014, 00:00

Od października 2013 roku do kwietnia 2014 roku Fortum dostarczyło mieszkańcom około 11,3 mln GJ ciepła. To o 18% mniej niż w poprzednim sezonie. Powodem tej różnicy była cieplejsza zima. Fortum dystrybuuje ciepło do mieszkańców za pośrednictwem sieci ciepłowniczej, o łącznej długości przekraczającej 800 km, która jest stale modernizowana oraz rozbudowywana.

– W ubiegłym roku przebudowaliśmy odcinki o łącznej długości ponad 6 km. Ponadto zbudowaliśmy 8 km nowych przyłączy, których koszt wyniósł blisko 14 mln zł. Podpisaliśmy także 134 umowy przyłączeniowe na łączną moc prawie 66 MW. 57 spośród nich dotyczyło podłączenia obiektów, które dotychczas korzystały z własnych źródeł, takich jak małe kotłownie czy indywidualne piece. Przyłączając takie obiekty do sieci ciepłowniczej aktywnie wspieramy program redukcji niskiej emisji – mówi Tomasz Śmilgiewicz, dyrektor ds. sprzedaży Fortum.

Dodatkowo Fortum zainwestowało w 2013 roku znaczne środki finansowe w swoje elektrociepłownie zlokalizowane w Zabrzu, Bytomiu i Częstochowie. Na przykład w bytomskiej elektrociepłowni firma przeznaczyła łącznie ponad 5 mln zł na prace modernizacyjne, wśród których najistotniejsza była budowa stacji demineralizacji wody. Z kolei w przypadku zabrzańskiej elektrociepłowni inwestycje o łącznej wartości prawie 3 mln zł objęły między innymi budowę nowego zbiornika wody uzdatnionej o pojemności 1000 m3. W ubiegłym roku przeprowadzono także prace modernizacyjne w elektrociepłowni przy ulicy Rejtana w Częstochowie, które miały na celu podniesienie sprawności wytwarzania.

– W 2014 roku planujemy zainwestować w naszych lokalizacjach łącznie ponad 51 mln zł. Prawie 18 mln zł z tej kwoty zostanie przeznaczone na nowe podłączenia do sieci ciepłowniczych. Resztę środków, czyli ponad 33 mln zł, wykorzystamy do modernizacji naszej infrastruktury. Wśród planowanych inwestycji w przebudowę sieci ciepłowniczych należy wyróżnić między innymi kompleksowy proces modernizacji węzłów cieplnych we Wrocławiu. Z kolei jedną z największych inwestycji w naszych elektrociepłowniach będzie modernizacja systemu pompowego w zakładzie przy ulicy Rejtana w Częstochowie – mówi Piotr Górnik, dyrektor ds. produkcji i dystrybucji Fortum.

 

Dalszych informacji udziela:

Jacek Ławrecki

Rzecznik Prasowy

Fortum Power and Heat Polska
tel: +48 662 183 746

jacek [kropka] lawrecki [małpa] fortum [kropka] com