komunikat prasowy

Fortum podsumowuje sezon grzewczy w Płocku: ponad 1,4 mln GJ ciepła i niemal 6,4 mln zł inwestycji

26 Maj 2014, 00:00

Od października 2013 roku do kwietnia 2014 roku Fortum dostarczyło płocczanom ponad 1,4 mln GJ ciepła. To o 0,25 mln GJ (15%) mniej niż w poprzednim sezonie grzewczym. Przyczyną była cieplejsza zima. Najwięcej ciepła, bo prawie 16,6 tys. GJ, właściciel miejskiej sieci ciepłowniczej w Płocku dostarczył 25 stycznia 2014 roku, kiedy średnia temperatura dobowa wyniosła -16,1oC.

Długość sieci ciepłowniczej Fortum w Płocku wyniosła na koniec 2013 roku 136,5 kilometra. Firma stale ją modernizuje, aby zapewnić mieszkańcom bezpieczną dystrybucję ciepła. W 2013 roku kosztem blisko 2,3 mln zł przebudowano ponad 1,5 km długości sieci, między innymi przy ul. Kopernika, Dobrzyńskiej i Alei Jana Pawła II. Jest ona także sukcesywnie rozbudowywana.

– W roku 2013 zbudowaliśmy 1,5 km nowych przyłączy inwestując w rozwój sieci prawie 3,6 mln zł. Objęły one między innymi budynki Komendy Miejskiej Policji i Zespołu Szkół Technicznych im. Kilińskiego, a także obiekty o wartości historycznej, takie jak Dom pod Trąbami czy Wieża Ciśnień. Podpisaliśmy również umowy przyłączeniowe do miejskiej sieci ciepłowniczej z 33 nowymi klientami na łączną moc ponad 8 MW. Wśród nich znalazło się 21 obiektów, które dotychczas korzystały z własnych źródeł, takich jak małe kotłownie czy indywidualne piece – mówi Tomasz Śmilgiewicz, dyrektor ds. sprzedaży Fortum.

Przyłączenia realizowane przez Fortum pozwalają na redukcję poziomu tzw. „niskiej emisji”, a w efekcie gwarantują korzyści dla środowiska naturalnego. Dla małych źródeł węglowych rzędu 0,5 MW mocy zainstalowanej przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej oznacza obniżenie emisji dwutlenku węgla na poziomie około 8 000kg/rok, pyłu – 2 500 kg/rok,  tlenków siarki – 40 kg/rok, benzoalfapireny – 2,7 kg/rok, sadzy – 63 kg/rok.

W bieżącym roku w Płocku firma chce zainwestować łącznie prawie 7,4 mln zł. Na tę kwotę złożą się wydatki na modernizację infrastruktury w wysokości 3,9 mln zł oraz inwestycje w nowe podłączenia warte 3,5 mln zł.

– Sezon 2013/2014 był niezwykle intensywny jeśli chodzi o rozwój Fortum na terenie Płocka. Aby zminimalizować utrudnienia dla lokalnej społeczności zdecydowaliśmy się zsynchronizować proces instalacji magistrali ciepłowniczej z budową wiaduktu przy ul. Piłsudskiego. Zamierzamy kontynuować ten sposób działania w 2014 roku. Dotyczy to między innymi modernizacji sieci w trakcie prac budowlanych przy obwodnicy Płocka, a także remontów ulic Kopernika i Heweliusza. Dodatkowo planujemy kolejne podłączenia, które obejmą między innymi osiedle Filtrowa-Górna, a także obiekty na stadionie Wisły Płock   mówi Rafał Ciesielski, kierownik sieci ciepłowniczej Fortum.

Dalszych informacji udziela:

Jacek Ławrecki

Rzecznik Prasowy

Fortum Power and Heat Polska
tel: +48 662 183 746

jacek [kropka] lawrecki [małpa] fortum [kropka] com