komunikat prasowy

CEO Fortum o bezpieczeństwie energetycznym Europy

04 Czerwiec 2014, 00:00

2 czerwca 2014 r. podczas konferencji \\\"Building Trust in the New Energy World\\\", która odbyła się w Londynie, Prezes Zarządu i CEO Fortum, Tapio Kuula przedstawił swoje stanowisko w sprawie bezpieczeństwa energetycznego Europy.

– Europejscy przywódcy zadeklarowali wolę rozwoju wewnętrznego rynku energii, nakreślając tym samym kierunek działania Parlamentu i Komisji Europejskiej. Ważne, by rozpatrywać zagadnienie bezpieczeństwa energetycznego na poziomie UE, podczas gdy sprawnie funkcjonujący wewnętrzny rynek energii pozwoli na zapewnienie bezpieczeństwa na poziomie krajowym – powiedział Tapio Kuula.

Udział energii odnawialnej w miksie energetycznym będzie stale rosnąć. Zdaniem Tapio Kuuli, jest niezwykle ważne, aby energia ze źródeł odnawialnych stała się integralną częścią rynku, ponieważ istniejący obecnie system subsydiów jest zbyt drogi dla konsumentów i całej Europy.

Chociaż ceny hurtowe energii elektrycznej spadają, podatki, opłaty oraz dotacje powodują wzrost kosztów dla użytkowników końcowych. Wysokie ceny energii stanowią zagrożenie dla konkurencyjności europejskiego przemysłu i niepotrzebnie podnoszą koszty życia obywateli – dodał.

T. Kuula podkreślił znaczenie jak najszybszej rewizji stosowanych obecnie systemów wsparcia energetyki odnawialnej.

Potrzebny jest tylko jeden cel – emisyjny, a system handlu emisjami powinien wpłynąć na rozwój efektywności energetycznej oraz energetyki odnawialnej. Jak pokazuje doświadczenie, nakładające się cele oraz mechanizmy wzajemnie ograniczają swoją skuteczność i w przyszłości należy ich unikać.

Zdaniem CEO Fortum, podstawowym warunkiem rozwoju skutecznie działającego wewnętrznego rynku energii oraz optymalnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii jest stworzenie odpowiedniego systemu przesyłowego. Rozwój sieci jest niezbędnym warunkiem usunięcia barier istniejących na poziomie przesyłu w poszczególnych krajach oraz na granicach między nimi.

T. Kuula podkreślił znaczenie efektywnego kosztowo, ale jednocześnie sprawnego przejścia w kierunku energetyki niskoemisyjnej. W ocenie CEO Fortum zmiana taka jest możliwa i opłacalna, pod warunkiem efektywnego funkcjonowania wewnętrznych rynków energii oraz udoskonalenia międzynarodowej infrastruktury przesyłowej. Na procesie tym zyskają nie tylko odbiorcy energii, ale także całe społeczeństwo Europy.

 

Dalszych informacji udziela:

Jacek Ławrecki

Rzecznik Prasowy

Fortum Power and Heat Polska
tel: +48 662 183 746

jacek [kropka] lawrecki [małpa] fortum [kropka] com